Mèo nổ

Nhóm công khai · 16 thành viên
Ủa ad ơi em nhớ mỗi người chỉ đc 1 defuse và thêm 4 lá nữa thôi mà sao luật chơi ở đây lại kêu là 8 lá vậy ad
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Mỗi người đc phát 5 lá tính luôn cả defuse đúng ko ad
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Khi có 2 người chơi (tôi gọi là A và B). A có Streaking Kittens và đang giữ 1 là Exploding Kittens B đánh lá Favor Thì A có được đưa là Exploding Kittens trên tay cho B không? Nếu có thì ai sẽ bị nổ?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Nếu tôi chơi cùng lúc với nhiều bản mở rộng thì có được không? Nếu có thì có phải tuân theo luật đặc biệt gì mà không nằm trong các bạn mở rộng không?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
BÀI VIẾT NÓ HƠI VÔ LÝ MỘT CHÚT,MÌNH NHÌN THẤY NHỮNG CHI TIẾT LỖI TRONG BÀI VIẾT NÀY 1:LÀ Ở TRONG BẢN MỞ RỘNG ĐẦU TIÊN CỦA MÈO NỔ LÀ CÓ 2 LOẠI ANTI SUFFLE ĐÓ LÀ 1 LÀ GÀI HẾT TẤT CẢ CÁC LÁ BOM TRÊN ĐẦU THỨ HAI LÀ KHÔNG CHO NGƯỜI CHƠI SUFFLE 2:LÀ BẢN MỞ RỘNG THỨ HAI CỦA MÈO NỔ KHÔNG CÓ KITTEN ROLL CALL(LÀ LÁ ANTI SUFFLE Ở TRONG BẢN MỞ RỘNG THỨ NHẤT ĐÓ) 3:LÀ TẠI SAO TIME BOMB KITTEN(BẢN MỞ RỘNG THỨ TƯ CỦA MÈO NỔ) THÌ TẠI SAO GHÉP ẢNH BẢN MỞ RÔNG THỬ HAI CỦA MÈO NỔ HI VONG CÁC BẠN SỬA MẤY CÁI LỖI ĐẤY CHO MÌNH NHÉ VỚI LẠI BÀI VIẾT NÀY RẤT LÀ HỮU ÍCH LUÔN
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Cho em hỏi là combo 2 với combo 3 lá thì có tính lá chức năng (ví dụ 3 lá defuse) không ạ, hay chỉ tính lá mèo bình thường thôi ạ?
1 lượt thích
Bình luận
Chia sẻ
Ad cho mình hỏi, trên tay đã có MỘT lá Exploding Kitten và lá Streaking Kitten, vậy nếu mình bốc lá Exploding Kittens thứ hai thì phải làm sao? Trong luật ghi là lá Streaking Kitten chỉ giữ đúng 1 lá Nổ mà thôi.
Bình luận
Chia sẻ
Cho em hỏi khi có người chơi dùng lá Attack trước sau đó mình dùng lá slap để qua 2 lượt chơi của lá attack được không ạ?
Bình luận
Chia sẻ

Cho em hỏi khi có người chơi dùng lá Attack trước sau đó em dùng lá slap( ví dụ như single slap) để bỏ qua 2 lượt chơi của lá attack được không ạ?

Bình luận
Chia sẻ
gộp cả 5 bộ mở rộng với cơ bản chơi chung đc ko bạn
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Dạ vậy khi chơi mình phải kết hợp cả bốn bộ mở rộng với nhau,hay kết hợp cả bốn bộ mở rộng với một bộ cơ bản vậy ạ
Bình luận
Chia sẻ
Dạ cho em hỏi nếu khi chơi mình phải kết hợp bốn bộ mèo nổ mở rộng hay là kết hợp bốn bộ mèo nổ mở rộng với một bộ mèo nổ cơ bản vậy ạ
Bình luận
Chia sẻ
Ad ơi khi e dùng lá anti-shuffle thì người tiếp theo có được dùng lá search hoặc những lá phải xáo bài kh ạ
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
ad ơi khi bị blind mà bốc phải mèo nổ thì những lá ko phải defuse dc bốc bất kì sẽ bị mất tác dụng trong lượt đấy hay cả game luôn
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
ad ơi nếu dùng lá discard trong bộ Timebomb Kitten hủy 2 lá trong đó có exploding kitten của đối thủ đang bị mù thì đối thủ có thua ko
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Ủa ad ơi em nhớ mỗi người chỉ đc 1 defuse và thêm 4 lá nữa thôi mà sao luật chơi ở đây lại kêu là 8 lá vậy ad
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Mỗi người đc phát 5 lá tính luôn cả defuse đúng ko ad
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Khi có 2 người chơi (tôi gọi là A và B). A có Streaking Kittens và đang giữ 1 là Exploding Kittens B đánh lá Favor Thì A có được đưa là Exploding Kittens trên tay cho B không? Nếu có thì ai sẽ bị nổ?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Nếu tôi chơi cùng lúc với nhiều bản mở rộng thì có được không? Nếu có thì có phải tuân theo luật đặc biệt gì mà không nằm trong các bạn mở rộng không?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
BÀI VIẾT NÓ HƠI VÔ LÝ MỘT CHÚT,MÌNH NHÌN THẤY NHỮNG CHI TIẾT LỖI TRONG BÀI VIẾT NÀY 1:LÀ Ở TRONG BẢN MỞ RỘNG ĐẦU TIÊN CỦA MÈO NỔ LÀ CÓ 2 LOẠI ANTI SUFFLE ĐÓ LÀ 1 LÀ GÀI HẾT TẤT CẢ CÁC LÁ BOM TRÊN ĐẦU THỨ HAI LÀ KHÔNG CHO NGƯỜI CHƠI SUFFLE 2:LÀ BẢN MỞ RỘNG THỨ HAI CỦA MÈO NỔ KHÔNG CÓ KITTEN ROLL CALL(LÀ LÁ ANTI SUFFLE Ở TRONG BẢN MỞ RỘNG THỨ NHẤT ĐÓ) 3:LÀ TẠI SAO TIME BOMB KITTEN(BẢN MỞ RỘNG THỨ TƯ CỦA MÈO NỔ) THÌ TẠI SAO GHÉP ẢNH BẢN MỞ RÔNG THỬ HAI CỦA MÈO NỔ HI VONG CÁC BẠN SỬA MẤY CÁI LỖI ĐẤY CHO MÌNH NHÉ VỚI LẠI BÀI VIẾT NÀY RẤT LÀ HỮU ÍCH LUÔN
1 lượt thích
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ