Các loại cờ khác

Nhóm công khai · 10 thành viên
còn bẫy thì sao
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
còn bẫy thì sao
Bình luận
Chia sẻ
Mình nhớ là ngoài đời thật con báo có thể nhảy qua sông mà sao bạn nói chỉ có con sư tử và cọp (hổ) nhảy qua sông trong cờ này?
Bình luận
Chia sẻ
Ngoài đời thật chó biết bơi mà sao bạn nói chỉ có chuột lội được qua sông trong cờ này?
Bình luận
Chia sẻ
Vậy là quân bất kì của mình giẫm vào bẫy đối thủ mà không có quân nào của đối thủ tiêu diệt quân đó thì mình thắng đúng không?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
nhưng tại sao khi chơi luật lại nói chó vào sông đươ5 c
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Bạn ơi, nếu vào bẩy của địch là bị vô hiệu hóa thì làm sao vào được hang của địch,
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
nếu xoay một mảnh mà tạo cả 2 đường thẳng 5 viên bi khác màu thì sao
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Chó có vào vùng sông nước được không bạn ?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
chó có được ăn chuột ko
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ