Cờ vua

Nhóm công khai · 22 thành viên
Ad cho em hỏi, ta có thể tìm biên bản của các ván đấu cờ vua ở đâu được vậy ạ? Em muốn sưu tầm lại các ván đấu đó
Bình luận
Chia sẻ
Nếu dùng messenger pc thì có chơi được không?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Bộ cờ thứ 10 đâu?
1 lượt thích
Bình luận
Chia sẻ
Người viết bài này chắc chưa chơi bàn cờ 4 người nên hướng dẫn sơ sài. Luật PAT nước đi cuối cùng, luật đầu hàng, thời gian giới hạn...
1 lượt thích
Bình luận
Chia sẻ
trò chơi cờ vua này hay quá
Bình luận
Chia sẻ
Nếu dùng messenger pc thì có chơi được không?
1 lượt thích
Bình luận
Chia sẻ
Bộ cờ thứ 10 đâu?
Bình luận
Chia sẻ
Người viết bài này chắc chưa chơi bàn cờ 4 người nên hướng dẫn sơ sài. Luật PAT nước đi cuối cùng, luật đầu hàng, thời gian giới hạn...
Bình luận
Chia sẻ
trò chơi cờ vua này hay quá
1 lượt thích
Bình luận
Chia sẻ
trò chơi cờ vua này hay quá
Bình luận
Chia sẻ