Minecraft

Nhóm công khai · 44 thành viên

Loại enchant nào làm cho công cụ và vũ khí không mất độ bền?

1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ

cách người dẫn truyện sao vậy anh ?

1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Làm sao để sử dụng đồ trên tay phụ vậy
Bình luận
Chia sẻ
cảm ơn nhé
Bình luận
Chia sẻ
Ad ơi Sao em làm y trang như trên rồi không sai bước nào mà chết vẫn mất đồ, nhưng nó vẫn báo đã chuyển thành true( những lệnh khác vẫn bình thường)
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ

Hình như bài đăng mới về minecraft của bạn bị đưa nhầm vào trang rubik rồi

Bình luận
Chia sẻ
Không có restone à bạn
1 lượt thích
Bình luận
Chia sẻ

Khi nào bạn mới chỉ mình chế tạo cánh cổng the end

1 lượt thích
3 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
làm sao để chuyển chế độ nhanh từ gamemode c xang s
1 lượt thích
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ

Làm sao cho minecraft đỡ lag

2 lượt thích
4 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Thế sửa cung thì lm sao bạn
1 lượt thích
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Tôi chơi minecraft bản tlaucher mà cứ có tiếng của người dẫn truyện thì làm sao tắt hả ông
2 lượt thích
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ

Ủng được enchant chân lạnh thì có biến dung thành hắc điện thạch khi đi qua phải không?

1 lượt thích
2 bình luận
Bình luận
Chia sẻ

Khung cổng the end có chế tạo được không?

1 lượt thích
2 bình luận
Bình luận
Chia sẻ

Gấu trúc thường ở đâu vậy?

2 lượt thích
2 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Cách nào để tắt giọng nói của người dẫn truyện trong minecraft vậy?
2 lượt thích
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ

Cá sinh sản bằng cách nào vậy?

1 lượt thích
4 bình luận
Bình luận
Chia sẻ

Dưa hấu thường xuất hiện ở đâu vậy?

2 lượt thích
2 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
Nếu mình sửa món đồ mà được enchant bằng cách 2 thì nó có đưa lại cho mình món đồ được enchant đó k hay là đưa cho mình món đồ bình thường vậy ad
1 lượt thích
2 bình luận
Bình luận
Chia sẻ
bản hexxit làm kiểu j vậy ad
1 lượt thích
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ