Bài viết
anh ơi bước chuyển các góc màu vàng về đúng vị trí ( không nhất thiết trùng tâm) em xoay mãi theo công thức mà vẫn không được
3 bình luận
Bình luận
Chia sẻ