Bài viết
Ad ơi khi e dùng lá anti-shuffle thì người tiếp theo có được dùng lá search hoặc những lá phải xáo bài kh ạ
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ