Bài viết
Bạn ơi sao mỗi lần mik click vào tùy chọn,chơi đơn,chơi mạng,etc.... nó cứ đọc lên thế?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ