Bài viết
Phần 8 bước 6 sao vị trí ok mih phải để bên trên phia trước bên phải nhỉ? Bạn thì đặt ở bên trái
Bình luận
Chia sẻ