Bài viết
Cho em hỏi đêm đầu cupid ghép 2 người mà đêm đó 1 trong 2 bị chết thì người còn lại cũng chết theo hay sao ạ?
Bình luận
Chia sẻ