Bài viết
Dạ vậy khi chơi mình phải kết hợp cả bốn bộ mở rộng với nhau,hay kết hợp cả bốn bộ mở rộng với một bộ cơ bản vậy ạ
Bình luận
Chia sẻ