Bài viết
hiện tại trong bản ma sói mình đang chơi thì mình lại không thấy được vai trò người khai mệnh, hay có lẽ nào nó đã bị bỏ ra khỏi ma sói trong phiên bản mới nhất hiện nay không vậy ad?
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ