Bài viết
Fw là xoay 2 tầng mặt F cùng lúc, vậy Fw2 xoay sao vậy bạn
1 bình luận
Bình luận
Chia sẻ