Bài viết
mỗi lượt chỉ dc đánh ra một lá bài màu hoặc lá bài đen chứ k dc đánh nhiều lá một lướt dk ạ
Bình luận
Chia sẻ