Bài viết
đánh xong lá bài +4 thì người chơi bị cộng có mất lượt k ạ, và người đánh lá cộng 4 có dc đánh luôn một lá theo màu mình chọn k ạ
Bình luận
Chia sẻ