Bài viết
đến lượt của mình, mình có quyền dc đánh một lá bài đen k tác dụng xuống và coi như bỏ bài k ạ, hay lá bài đen phải có tác dungj ạ
Bình luận
Chia sẻ