Bài viết
kết hợp ba bộ bài lầy lội và lên với nhau thì mình có phải lược bót những lá bài màu không ạ, tại em thấy gộp lại làm bộ bài siêu bự và khó mang
Bình luận
Chia sẻ