Cuộc sống trong mơ

Cuộc sống trong mơ

Share with:

Instruction

Ghép 3 vật phẩm cùng màu để thu thập chúng! Ghép 4 vật phẩm cùng màu thành một hàng để tạo ROCKET! 
Ghép các vật phẩm cùng màu theo hình chữ L để tạo BOMB! 
Ghép 4 vật phẩm cùng màu thành một hình vuông để tạo MISSILE! 
Ghép 5 vật phẩm cùng màu thành một hàng để tạo RAINBOW BALL.
 
 
 

Write comment
No comments yet