Cơn lốc 9

Cơn lốc 9

Share with:

Instruction

WASD : di chuyển
G: ném lựu đạn 
M: xem bản đồ 
F: để nhặt vật phẩm 
C ngồi xổm 
M1 để nhắm 
M2 để bắn 
SPACE để nhảy 
ESC mở menu
Lăn chuột giữa (hoặc các phím 1,2,3,4,5) để thay đổi vũ khí
 

Write comment
No comments yet