Ernő Rubik. Megaminx còn được gọi là Khối thập nhị diện đều hay Rubik 12 mặt, được phát minh bởi Uwe Meffert.

Có nhiều phiên bản Megaminx khác nhau, nhưng phổ biến rộng rãi nhất là phiên bản 12 màu. Ở phiên bản này, Megaminx bao gồm 12 mặt, mỗi mặt có 1 màu riêng. Mỗi mặt bao gồm 11 mảnh ghép, sắp xếp thành hình ngôi sao trong hình ngũ giác. Trong đó bao gồm: 5 mảnh góc, năm mảnh cạnh và một mảnh trung tâm cố định. Megaminx có tổng cộng 50 mảnh riêng biệt.

" />