Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Tại Thủ Thuật Chơi, sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền cho mọi người trên hành tinh này để họ có thể học cách chơi bất cứ trò chơi nào. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách hợp tác để tạo ra hướng dẫn về trò chơi hữu ích nhất trên thế giới. Trước khi bạn đọc các Điều khoản Sử dụng chi tiết và pháp lý, dưới đây là một tóm tắt không sử dụng ngôn ngữ pháp lý về một số thông tin quan trọng về việc đọc hoặc đóng góp cho Thủ Thuật Chơi:

 • Bạn vẫn sở hữu bản quyền của nội dung bạn đăng lên Thủ Thuật Chơi. Tuy nhiên, bằng cách đăng nội dung của bạn lên Thủ Thuật Chơi, bạn đồng ý giao cho chúng tôi nhiều quyền sử dụng và thay đổi nó.
 • Chúng tôi quý trọng sự riêng tư của bạn. Đọc thêm tại Chính Sách Riêng Tư và Chính Sách Cookie của chúng tôi.
 • Nếu bạn muốn xóa tài khoản Thủ Thuật Chơi của bạn và tất cả dữ liệu cá nhân khỏi trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui lòng thực hiện điều này. Chỉ cần gửi email đến [email protected] với dòng chủ đề "Yêu cầu xóa tài khoản" và cung cấp tên người dùng Thủ Thuật Chơi của bạn.
 • Nếu bạn có câu hỏi, lo ngại hoặc chỉ muốn gửi lời cảm ơn, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại [email protected].

Vui lòng xem bên dưới để biết Điều Khoản Sử Dụng chính thức của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kỹ chúng. Cảm ơn bạn đã sử dụng và đóng góp cho Thủ Thuật Chơi. Chúng tôi đánh giá cao sự hỗ trợ của bạn trong việc lan tỏa thông tin tự do trên khắp thế giới.

Chào mừng bạn đến với Thủ Thuật Chơi, trang web, dịch vụ di động và trực tuyến. (“Thủ Thuật Chơi,” “chúng tôi,” hoặc “chúng ta”). Trang này giải thích các điều khoản bạn có thể sử dụng để truy cập dịch vụ trực tuyến và/hoặc di động của chúng tôi, trang web, phương tiện truyền thông (bao gồm nhưng không giới hạn trong văn bản, video, giọng nói, kịch bản và nội dung khác được tạo ra bởi Thủ Thuật Chơi) ở bất kỳ nơi nào trên internet (bao gồm nhưng không giới hạn trong YouTube và các nền tảng truyền thông xã hội), và phần mềm được cung cấp trên hoặc liên quan đến dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn thể hiện rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ theo Thỏa Thuận Sử Dụng này (“Thỏa Thuận”) và thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo như quy định trong Chính Sách Riêng Tư của Thủ Thuật Chơi, dù bạn có đăng ký tài khoản người dùng của Dịch vụ của chúng tôi hay không. Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả người truy cập, người dùng và những người khác truy cập Dịch vụ (“Người Sử Dụng”).

VUI LÒNG ĐỌC KỸ THỎA THUẬN NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO BẠN HIỂU RÕ MỖI ĐIỀU KHOẢN. THỎA THUẬN NÀY CHỨA ĐIỀU KHOẢN BẮT BUỘC SỬ DỤNG TRỌNG ĐIỂM PHƯƠNG THỨC ARBITRATION (TRỌNG TÀI) ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP, THAY VÌ PHIÊN TÒA JURY HOẶC CÁC VỤ KIỆN THEO HÌNH THỨC TỔ ĐỒNG.

Sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi

Thủ Thuật Chơi cung cấp một nơi cho người dùng học cách làm việc và chia sẻ kiến thức về cách thực hiện điều gì đó. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra những hướng dẫn hữu ích nhất trên thế giới, từ đó trao quyền cho mọi người trên hành tinh này để họ có thể học cách làm bất cứ điều gì. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp quý báu của bạn đối với Dịch vụ.

A. Điều Kiện Được Phép.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu bạn có thể ký kết một hợp đồng có tính ràng buộc với Thủ Thuật Chơi và chỉ khi tuân thủ theo Thỏa Thuận này và tất cả các luật, quy định và quy tắc cấp địa phương, bang, quốc gia và quốc tế áp dụng. Dịch vụ không dành cho bất kỳ Người Sử Dụng nào đã từng bị Thủ Thuật Chơi loại bỏ khỏi Dịch vụ. Bằng cách chấp nhận Thỏa Thuận này, bạn xác nhận rằng bạn đã đủ 16 tuổi hoặc hơn hoặc bạn ít nhất 13 tuổi và đang sử dụng Dịch vụ với sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ pháp lý và dưới sự giám sát của bố mẹ hoặc người giám hộ pháp lý đã đồng ý tuân thủ theo Thỏa Thuận này thay mặt bạn. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào bởi bất kỳ ai dưới 13 tuổi đều bị nghiêm cấm và vi phạm Thỏa Thuận này. Tuy nhiên, một đứa trẻ dưới 13 tuổi có thể sử dụng trang web nếu chúng tôi nhận được một mẫu giấy phép được ký kết từ phía cha mẹ hoặc người giám hộ pháp lý của đứa trẻ. Mẫu giấy phép có thể được tìm thấy tại đây.

B. Dịch vụ Thủ Thuật Chơi.

Dưới sự tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa Thuận này, bạn được cấp một giấy phép phi độc quyền, giới hạn, không chuyển giao, có thể thu hồi tự do để sử dụng Dịch vụ theo các tính năng của Dịch vụ. Thủ Thuật Chơi có quyền chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào với bất kỳ lý do nào hoặc không lý do nào. Dưới sự tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong đây, Thủ Thuật Chơi cấp cho mỗi Người Sử Dụng của Dịch vụ một giấy phép để sử dụng văn bản được tạo ra bởi người dùng trên Dịch vụ theo giấy phép Creative Commons của chúng tôi. Dưới giấy phép này, bạn có thể tự do sử dụng, sao chép và phân phối văn bản đó cho mục đích cá nhân, không có mục đích thương mại, miễn là bạn tuân thủ các yêu cầu về sự ghi nhận của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ toàn bộ điều khoản và điều kiện tại đây. Thủ Thuật Chơi giữ lại tất cả các quyền không được công nhận rõ ràng ở đây trong Dịch vụ và Nội dung của Thủ Thuật Chơi (như được xác định dưới đây).

C. Tài Khoản Thủ Thuật Chơi.

Tài khoản Thủ Thuật Chơi của bạn cho phép bạn truy cập các dịch vụ và chức năng mà chúng tôi có thể thiết lập và duy trì từ thời gian này sang thời gian khác và theo quyết định của chúng tôi duy nhất. Nếu bạn mở một tài khoản Thủ Thuật Chơi thay mặt cho một công ty, tổ chức hoặc thực thể khác, thì (a) "bạn" bao gồm bạn và thực thể đó, và (b) bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn là một đại diện ủy quyền của thực thể đó với quyền hạn để buộc thực thể đó vào Thỏa Thuận này và bạn đồng ý với Thỏa Thuận này thay mặt cho thực thể đó. Bằng cách kết nối với Thủ Thuật Chơi thông qua dịch vụ của bên thứ ba, bạn cho phép chúng tôi truy cập và sử dụng thông tin của bạn từ dịch vụ đó theo quy định của dịch vụ đó, và lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn cho dịch vụ đó.

Bạn không được sử dụng tài khoản của người dùng khác mà không có sự cho phép. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất cho các hoạt động diễn ra trên tài khoản của bạn và bạn phải bảo mật mật khẩu tài khoản của bạn. Chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng mật khẩu "mạnh" (mật khẩu sử dụng một kết hợp của chữ cái in hoa và thường, số và biểu tượng) với tài khoản của bạn. Bạn phải thông báo ngay cho Thủ Thuật Chơi bất kỳ việc vi phạm bảo mật hoặc sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn. Thủ Thuật Chơi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát nào do việc sử dụng không được ủy quyền của tài khoản của bạn.

Bạn có thể kiểm soát hồ sơ Người dùng của bạn và cách bạn tương tác với Dịch vụ bằng cách thay đổi cài đặt trong Tùy chọn cá nhân của bạn. Bằng cách cung cấp địa chỉ email của bạn cho Thủ Thuật Chơi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng địa chỉ email đó để gửi thông báo liên quan đến Dịch vụ cho bạn, bao gồm bất kỳ thông báo nào được yêu cầu bởi pháp luật, thay vì thông qua việc liên lạc qua thư tín. Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các thông báo khác, như thay đổi về tính năng của Dịch vụ và các ưu đãi đặc biệt. Nếu bạn không muốn nhận các email như vậy, bạn có thể tắt thông báo hoặc thay đổi cài đặt tùy chọn cá nhân của bạn. Tắt thông báo có thể ngăn bạn không nhận được các email về cập nhật, cải tiến hoặc ưu đãi.

D. Quy tắc Dịch vụ.

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động cấm sau đây: (i) truyền gửi thư rác, thư chuỗi hoặc thư điện tử không được yêu cầu khác; (ii) cố gắng can thiệp, đe dọa tính toàn vẹn hoặc bảo mật của hệ thống hoặc giải mã bất kỳ truyền tải nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Dịch vụ; (iii) thực hiện bất kỳ hành động nào đặt, hoặc có thể đặt tại quyền quyết định của chúng tôi, một gánh nặng không hợp lý hoặc không tương xứng lớn đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi; (iv) tải lên dữ liệu không hợp lệ, virus, worm hoặc các phần mềm độc hại khác qua Dịch vụ; (v) thu thập hoặc thu hoạch bất kỳ thông tin cá nhân cụ thể nào, bao gồm tên tài khoản từ Dịch vụ; (vii) giả mạo thành người khác hoặc biểu thị sai về mối quan hệ của bạn với một người hoặc thực thể, tiến hành gian lận; (viii) can thiệp với việc hoạt động bình thường của Dịch vụ; (ix) truy cập bất kỳ nội dung nào trên Dịch vụ thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài những thứ được cung cấp hoặc ủy quyền bởi Dịch vụ; (x) sử dụng hoặc thu thập dữ liệu hoặc nội dung trên Dịch vụ để đào tạo máy học hoặc sử dụng trong các mô hình trí tuệ nhân tạo mà không có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng từ Thủ Thuật Chơi; hoặc (xi) vượt qua các biện pháp mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế việc truy cập vào Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào hoặc áp dụng các hạn chế về việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung trong đó.

Nếu bạn vận hành một công cụ tìm kiếm hoặc robot, hoặc nếu bạn tái xuất bản một phần quan trọng của toàn bộ Nội dung Thủ Thuật Chơi (như chúng tôi có thể xác định trong sự quyết định hợp lý của chúng tôi), bạn phải tuân thủ các quy tắc này:

 • Bạn phải sử dụng một user agent header
 • Bạn phải cung cấp sự ghi nhận nổi bật cho Thủ Thuật Chơi
 • Bạn phải tuân thủ robots.txt mọi lúc
 • Bạn phải làm cho rõ cách liên hệ với bạn, qua chuỗi user agent của bạn hoặc trên trang web của bạn nếu bạn có một trang web.

Chúng tôi có thể, mà không cần thông báo trước, thay đổi Dịch vụ; ngừng cung cấp Dịch vụ hoặc các tính năng của Dịch vụ, đối với bạn hoặc đối với người dùng chung; hoặc tạo ra giới hạn sử dụng cho Dịch vụ. Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng truy cập của bạn vào Dịch vụ một cách vĩnh viễn hoặc tạm thời mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ lý do nào, bao gồm nếu theo quyết định duy nhất của chúng tôi bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này, hoặc mà không có lý do. Sau khi chấm dứt vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do nào, bạn vẫn phải tuân theo Thỏa Thuận này.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các tương tác của bạn với Người Sử Dụng Thủ Thuật Chơi khác. Chúng tôi dự trữ quyền nhưng không có nghĩa vụ theo dõi các tranh chấp giữa bạn và các Người Sử Dụng khác. Thủ Thuật Chơi không chịu trách nhiệm về các tương tác của bạn với các Người Sử Dụng khác, hoặc về hành động hoặc không hành động của bất kỳ Người Sử Dụng nào.

Nội dung của Người Sử Dụng

Dịch vụ cho phép Người Sử Dụng đăng nội dung như thông tin hồ sơ, tài liệu hướng dẫn và thông tin, hình ảnh, bức ảnh, bình luận, câu hỏi và nội dung hoặc thông tin khác (bất kỳ tài liệu nào mà một Người Sử Dụng nộp, đăng, hiển thị hoặc làm sẵn trên Dịch vụ được gọi là "Nội dung của Người Sử Dụng"). Chúng tôi không khẳng định bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Nội dung của Người Sử Dụng do bạn tạo ra. Nội dung của Người Sử Dụng mà bạn tạo ra vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn; tuy nhiên, bằng cách chia sẻ Nội dung của Người Sử Dụng thông qua Dịch vụ, bạn đồng ý cho phép người khác xem, chỉnh sửa và/hoặc chia sẻ Nội dung của Người Sử Dụng của bạn theo quy định trong Thỏa Thuận này. Thủ Thuật Chơi có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) theo quyết định của mình một mình loại bỏ bất kỳ Nội dung của Người Sử Dụng nào được chia sẻ qua Dịch vụ.

Bạn đồng ý không đăng Nội dung của Người Sử Dụng có thể:

 1. Tạo ra nguy cơ gây hại, mất mát, tổn thương về thể chất hoặc tinh thần, căng thẳng tinh thần, tử vong, tàn phế, làm hỏng hình dáng, hoặc bệnh tinh thần hoặc thể chất đối với bạn, bất kỳ người khác hoặc bất kỳ con vật nào
 2. Tạo ra nguy cơ mất mát hoặc hủy hoại khác cho bất kỳ người nào hoặc tài sản nào
 3. Cố gắng gây hại hoặc lợi dụng trẻ em bằng cách tiết lộ cho họ nội dung không thích hợp, yêu cầu thông tin cá nhân hoặc khác
 4. Có thể hình thành hoặc góp phần vào việc vi phạm phạm tội hoặc dân sự
 5. Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà chúng tôi coi là vi phạm pháp luật, gây hại, lạm dụng, có yếu tố phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, bị vu cáo, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân hoặc quyền công khai, quấy rối, xúc phạm danh dự người khác (công khai hoặc khác), bôi nhọ, đe dọa, tục tĩu, khiêu khích, hoặc có điểm gì đó khái quát là không thích hợp
 6. Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào là trái pháp luật (bao gồm, nhưng không giới hạn, việc tiết lộ thông tin nội bộ theo luật chứng khoán hoặc bất kỳ bí mật thương mại của bên thứ ba nào)
 7. Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn không có quyền làm sẵn cho theo bất kỳ luật nào hoặc trong các mối quan hệ hợp đồng hoặc quyền thụ động
 8. Chứa bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào mà bạn biết rằng không chính xác và hiện tại. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội dung của Người Sử Dụng mà bạn đăng không và sẽ không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền Sở Hữu Trí Tuệ (như được định nghĩa dưới đây) hoặc quyền riêng tư. Thủ Thuật Chơi dự trữ quyền, nhưng không có nghĩa vụ, từ chối và/hoặc loại bỏ bất kỳ Nội dung của Người Sử Dụng nào mà Thủ Thuật Chơi cho rằng, theo quyết định của nó, vi phạm các điều khoản này hoặc không thích hợp cho Dịch vụ. Bạn hiểu rằng việc xuất bản Nội dung của Người Sử Dụng của bạn trên Dịch vụ không thay thế việc đăng ký nó với Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, hoặc bất kỳ tổ chức quyền nào khác.

Về mục đích của Thỏa Thuận này, “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ” có nghĩa là tất cả quyền sở hữu bằng sáng chế, quyền sở hữu bản quyền, quyền sở hữu bản mặt công việc, quyền đạo đức, quyền công bố tên hoặc hình ảnh, quyền thương hiệu, quyền trang phục thương hiệu và quyền dịch vụ thương hiệu, danh tiếng, quyền bí mật thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác có thể tồn tại hiện nay hoặc sau này nảy sinh, và tất cả các đơn xin và đăng ký của chúng, gia hạn và kéo dài của chúng, dưới luật pháp của bất kỳ tiểu bang, quốc gia, lãnh thổ hoặc thẩm quyền nào.

Liên quan đến Nội dung của Người Sử Dụng của bạn, bạn xác nhận, đại diện và đảm bảo những điều sau đây:

 • Bạn có sự đồng ý bằng văn bản của mỗi người tự nhiên có thể nhận biết được trong Nội dung của Người Sử Dụng để sử dụng tên hoặc hình ảnh của người đó theo cách được thảo luận bởi Dịch vụ và Thỏa Thuận này, và mỗi người như vậy đã miễn bạn khỏi bất kỳ trách nhiệm nào có thể phát sinh liên quan đến việc sử dụng đó.
 • Nội dung của Người Sử Dụng của bạn và việc sử dụng của Thủ Thuật Chơi theo cách được thảo luận trong Thỏa Thuận này và Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật pháp nào hoặc vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ và quyền riêng tư.
 • Thủ Thuật Chơi có thể thực hiện quyền đối với Nội dung của Người Sử Dụng của bạn được cấp theo Thỏa Thuận này mà không cần chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ phí công đồng, tiền dư, thanh toán, phí hoặc tiền bản quyền phải trả theo bất kỳ thỏa thuận đàm phán tập thể hoặc khác nào.
 • Theo kiến thức tốt nhất của bạn, tất cả Nội dung của Người Sử Dụng và thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi là chính xác và trung thực.

Thủ Thuật Chơi không chịu trách nhiệm và không giả định bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ Nội dung của Người Sử Dụng nào mà bạn hoặc bất kỳ Người Sử Dụng khác hoặc bên thứ ba nào đăng hoặc gửi qua Dịch vụ. Bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho Nội dung của Người Sử Dụng của bạn và hậu quả của việc đăng hoặc xuất bản nó, và bạn đồng ý rằng chúng tôi chỉ đang hoạt động như một kênh truyền tải tĩnh cho phân phối và xuất bản trực tuyến của Nội dung của Người Sử Dụng của bạn. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn có thể bị tiếp xúc với Nội dung của Người Sử Dụng mà có thể không chính xác, không thích hợp, không phù hợp cho trẻ em hoặc không phù hợp với mục đích của bạn, và bạn đồng ý rằng Thủ Thuật Chơi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại bạn tuyên bố phải chịu vì Nội dung của Người Sử Dụng.

Nội dung của Bên Thứ Ba: Video YouTube

Các trang Thủ Thuật Chơi cụ thể chứa nội dung của bên thứ ba dưới dạng video nhúng từ Dịch vụ API YouTube. Việc sử dụng của bạn đối với những video này sẽ tuân theo Điều Khoản Dịch vụ của YouTube, mà bạn có thể đọc đầy đủ tại Điều Khoản Dịch vụ của YouTube.

Quyền Sở Hữu của Chúng Tôi

Trừ Nội dung của Người Sử Dụng của bạn, bất kỳ nội dung bài viết được đóng góp bởi Người Sử Dụng hoặc như được cung cấp rõ ràng trong Thỏa Thuận này, Dịch vụ và tất cả các tài liệu trong đó hoặc được chuyển tới thông qua Dịch vụ, bao gồm, nhưng không giới hạn, phần mềm, hình ảnh, đồ họa, minh hoạ, văn bản, biểu trưng, bằng sáng chế, thương hiệu, dấu hiệu dịch vụ, bản quyền, bức ảnh, âm thanh, video, âm nhạc, và Nội dung của Người Sử Dụng thuộc sở hữu của các Người Sử Dụng khác (gọi là "Nội dung Thủ Thuật Chơi"), và tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến chúng, là tài sản độc quyền của Thủ Thuật Chơi và các bên cấp phép của nó (bao gồm các Người Sử Dụng khác đăng Nội dung của Người Sử Dụng lên Dịch vụ). Trừ khi được cung cấp rõ ràng trong Thỏa Thuận này, không có điều gì trong Thỏa Thuận này sẽ được coi là tạo ra một giấy phép trong hoặc dưới bất kỳ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào như vậy, và bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, thích nghi, chỉnh sửa hoặc tạo ra các tác phẩm phát sinh từ bất kỳ Nội dung Thủ Thuật Chơi nào. Việc sử dụng Nội dung Thủ Thuật Chơi cho bất kỳ mục đích nào không được cho phép rõ ràng trong Thỏa Thuận này là nghiêm cấm.

Bạn có thể chọn hoặc chúng tôi có thể mời bạn gửi ý kiến hoặc ý tưởng về Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn về cách cải thiện Dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi ("Ý tưởng"). Bằng cách gửi bất kỳ Ý tưởng nào, bạn đồng ý rằng sự tiết lộ của bạn là miễn phí, không đề nghị và không có hạn chế và sẽ không đặt Thủ Thuật Chơi dưới bất kỳ trách nhiệm quyền thiết triển nào, và rằng chúng tôi có quyền sử dụng Ý tưởng mà không cần bất kỳ sự bồi thường bổ sung nào cho bạn, và/hoặc tiết lộ Ý tưởng một cách không bí mật hoặc bất kỳ cách nào khác cho bất kỳ ai. Bạn thừa nhận thêm rằng, bằng cách chấp nhận sự gửi của bạn, Thủ Thuật Chơi không từ bỏ bất kỳ quyền nào để sử dụng các ý tưởng tương tự hoặc liên quan đã biết trước đó đối với Thủ Thuật Chơi, hoặc được phát triển bởi nhân viên của Thủ Thuật Chơi, hoặc được thu thập từ các nguồn khác ngoài bạn.

Tài Sản của Thủ Thuật Chơi

Một số khía cạnh của Dịch vụ có thể cho phép bạn có được một số chỉ số về uy tín hoặc tình trạng ("Tài sản của Thủ Thuật Chơi"). Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kể thuật ngữ nào được sử dụng, Tài Sản của Thủ Thuật Chơi đại diện cho một quyền giấy phép hạn chế được chỉ đạo hoàn toàn bởi các điều khoản của Thỏa Thuận này và có sẵn để phân phối theo quyết định duy nhất của Thủ Thuật Chơi. Tài Sản của Thủ Thuật Chơi không thể quy đổi thành số tiền hoặc giá trị tiền bất kỳ từ Thủ Thuật Chơi vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn thừa nhận rằng bạn không sở hữu tài khoản bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ, cũng như bạn không có bất kỳ quyền truy cập hoặc quyền truy cập vào dữ liệu được lưu trữ bởi hoặc thay mặt Thủ Thuật Chơi trên máy chủ của Thủ Thuật Chơi, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu đại diện hoặc bao gồm bất kỳ phần hoặc toàn bộ của Tài Sản của Thủ Thuật Chơi của bạn. Bạn đồng ý rằng Thủ Thuật Chơi có quyền tuyệt đối để quản lý, điều chỉnh, kiểm soát, sửa đổi và/hoặc loại bỏ Tài Sản của Thủ Thuật Chơi theo cách mà nó thấy phù hợp theo quyền quyết định của nó, trong mọi trường hợp cụ thể hoặc tổng quát, và Thủ Thuật Chơi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn dựa trên việc thực hiện quyền đó. Tất cả dữ liệu trên máy chủ của Thủ Thuật Chơi đều có thể bị xóa, sửa đổi hoặc chuyển đổi.

BẤT KỂ GIÁ TRỊ NÀO ĐƯỢC GÁN CHO DỮ LIỆU ĐÓ BỞI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO, BẠN HIỂU VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ DỮ LIỆU, LỊCH SỬ TÀI KHOẢN VÀ NỘI DUNG TÀI KHOẢN NÀO ĐANG NẰM TRÊN CÁC MÁY CHỦ CỦA Thủ Thuật Chơi, CÓ THỂ BỊ XÓA, SỬA ĐỔI, DI CHUYỂN HOẶC CHUYỂN GIAO BẤT CỨ LÚC NÀO VÀ VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ THEO SỰ QUYẾT ĐỊNH DUY NHẤT CỦA Thủ Thuật Chơi, CÓ HOẶC KHÔNG CÓ THÔNG BÁO VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO CẢ. Thủ Thuật Chơi KHÔNG CUNG CẤP HOẶC ĐẢM BẢO, VÀ RÕ RÀNG LOẠI TRỪ, BẤT KỲ GIÁ TRỊ, TIỀN MẶT HOẶC KHÁC, ĐƯỢC GÁN CHO BẤT KỲ DỮ LIỆU NÀO ĐANG NẰM TRÊN CÁC MÁY CHỦ CỦA THỦ THUẬT CHƠI.

Thông Tin Y Tế

Mọi nội dung liên quan đến y tế, cho dù là Nội dung của Người Sử Dụng hoặc bất kỳ nội dung nào khác được tìm thấy trên Dịch vụ, không dành cho việc cung cấp tư vấn y tế hoặc hướng dẫn cho việc chẩn đoán hoặc điều trị y tế, và không tạo ra hoặc được dự định để tạo ra một mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân hoặc tư vấn tâm lý-bệnh nhân. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể đang gặp phải tình trạng y tế khẩn cấp, hãy gọi ngay cho bác sĩ hoặc số điện thoại khẩn cấp địa phương của bạn. Dịch vụ không thay thế cho tư vấn y tế chuyên nghiệp, cuộc kiểm tra, chẩn đoán hoặc điều trị. Bạn không nên trì hoãn hoặc bỏ qua việc tìm kiếm điều trị cho tình trạng y tế hoặc bỏ qua tư vấn y tế chuyên nghiệp dựa trên bất kỳ Nội dung của Người Sử Dụng hoặc nội dung khác được cung cấp bởi hoặc tìm thấy trên Dịch vụ. Bạn luôn nên tìm lời khuyên từ bác sĩ hoặc chuyên gia y tế có đủ kinh nghiệm trước khi bắt đầu hoặc thay đổi liệu pháp. Dịch vụ không nên được sử dụng để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh hoặc tình trạng y tế mà không có sự giám sát của bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ y tế có đủ chuyên môn. Dịch vụ không đề nghị hoặc chứng nhận bất kỳ xét nghiệm, bác sĩ, sản phẩm, thủ tục, ý kiến hoặc thông tin nào khác được tìm thấy trên Dịch vụ. Dịch vụ không được quy định bởi Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm hoặc bất kỳ hội đồng y tế tiểu bang hoặc quốc gia nào. Thông tin được đăng trên Thủ Thuật Chơi công khai hoặc được gửi trong tin nhắn không được yêu cầu cho Người Sử Dụng không được coi là bí mật và không tạo ra một mối quan hệ bác sĩ-bệnh nhân hoặc tư vấn tâm lý-bệnh nhân mà không có sự đồng ý rõ ràng của Người Sử Dụng cung cấp bất kỳ Nội dung của Người Sử Dụng liên quan đến y tế nào.

Thông Tin Pháp Lý

Nội dung của Người Sử Dụng liên quan đến các vấn đề pháp lý và bất kỳ thông tin pháp lý nào khác xuất hiện trên Dịch vụ không được thiết kế để là tư vấn pháp lý, cũng như không được thiết kế để tạo ra một mối quan hệ luật sư-khách hàng. Nếu bạn tin rằng bạn có một yêu cầu pháp lý, hãy liên hệ ngay lập tức với một luật sư được cấp phép trong tiểu bang (hoặc quốc gia) của bạn để thảo luận về các tùy chọn của bạn. Hầu hết các hiệp hội luật sư tiểu bang có dịch vụ để giúp bạn tìm một luật sư. Ví dụ, cư dân California nên truy cập [1]. Dịch vụ được cung cấp chỉ cho mục đích thông tin, không có bất kỳ đảm bảo nào rằng bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên Dịch vụ là đúng, chính xác, hoặc đáng tin cậy. Không nên thực hiện bất kỳ hành động nào, trì hoãn hoặc trì hoãn dựa trên bất kỳ điều gì được tìm thấy trên Dịch vụ. Dịch vụ không thay thế cho tư vấn pháp lý chuyên nghiệp hoặc lời mời cung cấp tư vấn pháp lý về các sự kiện cụ thể. Nếu bạn bỏ qua cảnh báo này và gửi thông tin cụ thể hoặc thông tin riêng tư trong một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nó như một bình luận, không có nghĩa vụ để giữ thông tin đó là bí mật hoặc ngưng hoặc bỏ qua bất kỳ đại diện nào có hại đối với quyền lợi của bạn. Bạn không nên trì hoãn hoặc bỏ qua việc tìm kiếm tư vấn pháp lý hoặc bỏ qua tư vấn pháp lý chuyên nghiệp dựa trên bất kỳ điều gì được tìm thấy trên Dịch vụ. Việc trì hoãn tìm kiếm tư vấn pháp lý có thể dẫn đến việc từ bỏ bất kỳ yêu cầu nào bạn có thể có, tùy theo luật giới hạn (các) áp dụng. Dịch vụ không được quy định bởi bất kỳ hiệp hội luật sư tiểu bang hoặc quốc gia nào. Thông tin được đăng công khai trên Thủ Thuật Chơi hoặc được gửi trong tin nhắn không được yêu cầu cho Người Sử Dụng không phải là bí mật và không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng mà không có sự đồng ý rõ ràng của Người Sử Dụng.

Quyền Riêng Tư

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư của Người Sử Dụng. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cụ thể của bạn và dữ liệu tổng hợp theo như đã được quy định trong Chính Sách bảo mật của chúng tôi, và đồng ý cho việc thu thập, sử dụng, chuyển đổi và xử lý thông tin cá nhân cụ thể của bạn tại Việt Nam.

Bảo Mật

Thủ Thuật Chơi quan tâm đến tính toàn vẹn và bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng các bên thứ ba không được ủy quyền sẽ không bao giờ có khả năng vượt qua các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích không đúng đắn. Bạn thừa nhận rằng bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình tự nguyện và tự chịu rủi ro của mình.

Liên Kết Thứ Ba

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba, quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt hoặc các sự kiện hoặc hoạt động khác không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Thủ Thuật Chơi. Nếu bạn truy cập một trang web của bên thứ ba từ Dịch vụ, bạn làm như vậy tự rủi ro, và bạn hiểu rằng Thỏa Thuận này và Chính Sách bảo mật của Thủ Thuật Chơi không áp dụng đối với việc bạn sử dụng các trang web như vậy. Bạn tự ý giải phóng Thủ Thuật Chơi khỏi bất kỳ trách nhiệm nào và tất cả các trách nhiệm phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba nào. Ngoài ra, các giao dịch của bạn hoặc sự tham gia của bạn trong các chương trình khuyến mãi của các nhà quảng cáo được tìm thấy trên Dịch vụ, bao gồm thanh toán và giao hàng sản phẩm, và bất kỳ điều khoản khác (như bảo hành) đều thuộc duy nhất vào bạn và các nhà quảng cáo đó. Bạn đồng ý rằng Thủ Thuật Chơi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào của bất kỳ loại nào liên quan đến các giao dịch của bạn với các nhà quảng cáo đó.

Bồi Thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và miễn trừ trách nhiệm cho Thủ Thuật Chơi, đại diện, người cấp phép, quản lý và các công ty liên quan khác, cũng như nhân viên, thầu, đại diện, quan chức và giám đốc của họ, khỏi mọi khiếu nại và yêu cầu bồi thường, thiệt hại, nghĩa vụ, mất mát, trách nhiệm, chi phí hoặc nợ và các khoản chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí luật sư) phát sinh từ:

 • Việc bạn sử dụng và truy cập Dịch vụ, bao gồm bất kỳ dữ liệu hoặc nội dung nào được truyền hoặc nhận bởi bạn
 • Vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa Thuận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm bất kỳ trong số các tuyên bố và bảo đảm ở trên
 • Vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền riêng tư hoặc Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
 • Vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định áp dụng nào
 • Bất kỳ khiếu nại hoặc thiệt hại nào phát sinh do nội dung người dùng của bạn hoặc bất kỳ nội dung nào được gửi thông qua tài khoản của bạn
 • Việc truy cập và sử dụng Dịch vụ của bất kỳ bên thứ ba nào khác với tên người dùng duy nhất, mật khẩu hoặc mã bảo mật khác của bạn.

Không Bảo Hành

Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở "NHƯ VẬY" và "CÓ SẴN". Việc sử dụng Dịch vụ là tại riêng rủi ro của bạn. Đến mức tối đa được cho phép theo luật áp dụng, Dịch vụ được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào, có hoặc không bằng văn bản, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo hành về tính thương mại, tính thích hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm. Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, có hoặc không bằng miệng hoặc bằng văn bản, mà bạn nhận được từ Thủ Thuật Chơi hoặc thông qua Dịch vụ sẽ tạo ra bất kỳ bảo hành nào không được nêu rõ ở đây. Mà không giới hạn vào điều trước đó, Thủ Thuật Chơi, và các bên cấp phép của nó không bảo đảm rằng nội dung là chính xác, đáng tin cậy hoặc chính xác; rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn; rằng Dịch vụ sẽ có sẵn vào bất kỳ thời điểm hoặc vị trí cụ thể nào, liên tục hoặc an toàn; rằng bất kỳ khiếm khuyết hoặc lỗi nào sẽ được sửa chữa; hoặc rằng Dịch vụ không chứa virus hoặc các thành phần có hại khác. Bất kỳ nội dung nào được tải xuống hoặc thu được thông qua việc sử dụng Dịch vụ đều được tải xuống tại riêng rủi ro của bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm duy nhất cho bất kỳ thiệt hại nào đối với hệ thống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn hoặc mất dữ liệu nào phát sinh từ việc tải xuống đó hoặc việc sử dụng Dịch vụ.

Thủ Thuật Chơi KHÔNG BẢO ĐẢM, ỦNG HỘ, ĐẢM BẢO HOẶC ĐỒNG TÍNH VỚI BẤT KỲ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC CUNG CẤP BỞI MỘT BÊN THỨ BA QUA DỊCH VỤ Thủ Thuật Chơi HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT HOẶC KẾT NỐI BẰNG HYPERLINK VỚI DỊCH VỤ Thủ Thuật Chơi, VÀ Thủ Thuật Chơi SẼ KHÔNG LÀ MỘT BÊN TRONG HOẶC THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HOẶC SẢN PHẨM THỨ BA.

Hạn Chế Trách Nhiệm

ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, TRONG BẤT KỲ TÌNH HUỐNG NÀO, Thủ Thuật Chơi, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA NÓ ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, PHẠT, TÌNH CỜ, ĐẶC BIỆT, KẾT QUẢ HOẶC ĐẶC BIỆT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC THIỆT HẠI CHO LỢI NHUẬN BỊ MẤT, DANH TIẾNG TỐT, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC CÁC THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, Thủ Thuật Chơi CŨNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, MẤT MÁT HOẶC CHẤN THƯƠNG CÁ NHÂN PHÁT SINH TỪ VIỆC XÂM PHẠM, CAN THIỆP HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP KHÁC CỦA DỊCH VỤ HOẶC TÀI KHOẢN CỦA BẠN HOẶC THÔNG TIN CHỨA ĐẦY TRONG ĐÓ.

ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC CHO PHÉP THEO LUẬT ÁP DỤNG, Thủ Thuật Chơi KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ (I) SAI LẦM, LỖI HOẶC KHÔNG CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG; (II) CHẤN THƯƠNG CÁ NHÂN HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, BẤT KỲ LOẠI NÀO, PHÁT SINH TỪ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI; (III) BẤT KỲ VIỆC TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP NÀO ĐỐI VỚI CÁC MÁY CHỦ BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI VÀ/ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC LƯU TRỮ TRONG ĐÓ; (IV) BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN HOẶC NGƯNG TRUYỀN ĐIỀU KHIỂN ĐẾN HOẶC TỪ DỊCH VỤ; (V) BẤT KỲ LỖI, SAI LẦM HOẶC THIẾU SÓT NÀO TRONG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO HOẶC VỀ BẤT KỲ MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO ĐƯỢC ĐĂNG, GỬI QUA EMAIL, TRUYỀN ĐIỆN HOẶC CÁCH KHÁC CÓ SẴN QUA DỊCH VỤ; VÀ/ HOẶC (VII) USER CONTENT HOẶC HÀNH VI XÚC PHẠM, TÒ MÒ HOẶC TRÁI PHÁP LUẬT CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, Thủ Thuật Chơi, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, ĐẠI LÝ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, NHÀ CUNG CẤP HOẶC BÊN CẤP PHÉP CỦA NÓ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ YÊU CẦU, VỤ KIỆN, TRÁCH NHIỆM, THIỆT HẠI, MẤT MÁT HOẶC CHI PHÍ NÀO TRONG MỨC GIÁ VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN BẠN ĐÃ TRẢ CHO Thủ Thuật Chơi DƯỚI ĐÂY HOẶC $100.00, TÙY THEO GIÁ TRỊ LỚN HƠN.

PHẦN GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY ÁP DỤNG DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, VỤ KIỆN, LÁI LỐI, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẠT HOẶC CƠ SỞ KHÁC, THẬM CHÍ NẾU Thủ Thuật Chơi ĐƯỢC CHO BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ CÓ MẤT. PHẦN GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC ĐÂY SẼ ÁP DỤNG TỚI MỨC CAO NHẤT ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP ĐIỀU TRONG LÃNH THỔ ÁP DỤNG.

MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC SỰ ĐẢM BẢO NGỤ Ý HOẶC VIỆC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ THIỆT HẠI PHỤ HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, VÌ VẬY CÁC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. THỎA THUẬN NÀY CUNG CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC CÓ THỂ THAY ĐỔI TÙY THEO TIỂU BANG. NHỮNG SỰ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM DƯỚI THỎA THUẬN NÀY SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM THEO LUẬT PHÁP ĐIỀU TRONG.

Dịch vụ này được điều hành và vận hành từ cơ sở ở Việt Nam. Thủ Thuật Chơi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào rằng Dịch vụ này phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm khác. Những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ từ các khu vực khác sẽ làm như vậy theo ý chủ động của họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ tất cả các luật pháp của Hoa Kỳ và luật pháp địa phương có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn vào quy định về xuất khẩu và nhập khẩu. Bạn không được sử dụng Dịch vụ nếu bạn là cư dân của một quốc gia đang bị Việt Nam áp đặt lệnh cấm, hoặc là một cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài bị chặn hoặc từ chối bởi chính phủ Việt Nam. Trừ khi được nêu rõ khác, tất cả tài liệu được tìm thấy trên Dịch vụ này đều được hướng đến cá nhân, công ty hoặc các tổ chức đặt tại Việt Nam.

Chung

Thỏa thuận này và bất kỳ quyền và giấy phép nào được cấp dưới đây không thể chuyển giao hoặc ủy quyền bởi bạn, nhưng có thể được ủy quyền bởi Thủ Thuật Chơi mà không bị hạn chế. Mọi việc chuyển giao hoặc ủy quyền cố gắng vi phạm điều này sẽ không có hiệu lực và vô hiệu.

Thủ Thuật Chơi có thể cung cấp thông báo, dù thông báo đó có yêu cầu theo luật pháp hay là về mục đích tiếp thị hoặc kinh doanh khác, đến bạn qua thông báo qua email, thông báo bằng văn bản hoặc bản giấy, hoặc thông qua việc đăng thông báo đó trên trang web của chúng tôi, như được quyết định bởi Thủ Thuật Chơi theo quyền quyết định của chúng tôi. Thủ Thuật Chơi giữ quyền quyết định hình thức và phương tiện cung cấp thông báo cho người dùng của chúng tôi, với điều kiện bạn có thể từ chối một số phương tiện thông báo như mô tả trong Thỏa thuận này. Thủ Thuật Chơi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ việc lọc tự động nào bạn hoặc nhà cung cấp mạng của bạn có thể áp dụng cho các thông báo qua email mà chúng tôi gửi đến địa chỉ email bạn cung cấp cho chúng tôi. Thủ Thuật Chơi có thể, theo quyền quyết định của mình, điều chỉnh hoặc cập nhật Thỏa thuận này từ thời gian này qua thời gian khác, và vì vậy bạn nên xem lại trang này định kỳ. Khi chúng tôi thay đổi Thỏa thuận một cách quan trọng, chúng tôi sẽ cập nhật ngày 'được sửa đổi lần cuối' trên trang này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy đều tượng trưng cho sự chấp nhận của bạn đối với các Điều khoản Sử dụng mới. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong những điều khoản này hoặc các Điều khoản Sử dụng trong tương lai, xin vui lòng không sử dụng hoặc truy cập (hoặc tiếp tục truy cập) Dịch vụ.

Thỏa thuận này, cùng với bất kỳ sửa đổi và bất kỳ thỏa thuận bổ sung nào bạn có thể ký kết với Thủ Thuật Chơi liên quan đến Dịch vụ, sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Thủ Thuật Chơi về Dịch vụ. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được coi là vô hiệu bởi một tòa án có thẩm quyền, sự vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các điều khoản còn lại trong Thỏa thuận này, các điều khoản đó sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ và hiệu quả.

Bất kỳ việc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ không được xem là sự từ bỏ tiếp tục hoặc từ bỏ tiếp tục của điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào khác, và việc Thủ Thuật Chơi không đề nghị bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ không tạo thành việc từ bỏ của quyền hoặc điều khoản đó.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Thỏa thuận này.