Chính sách bảo mật

Ứng dụng này được xây dựng và phát triển bởi thuthuatchoi.com. Trang chính sách này được sử dụng để thông báo tới tất các khách hàng đã quyết định sử dụng ứng dụng của chúng tôi, với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu. Nếu bạn chấp nhận sử dụng ứng dụng của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Dữ liệu chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện trang web. Chúng tôi không sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn tới bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong trang chính sách bảo mật này.

Thu thập, sử dụng dữ liệu

Để hoạt động phần mềm sẽ thu thập tên, địa chỉ email. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được chúng tôi lưu giữ và sử dụng như được mô tả trong trang chính sách này. Dữ liệu của bạn được lưu trữ trên hệ thống máy chủ của chúng tôi. Khi dịch vụ bạn không sử dụng trang web của chúng tôi trong vòng 6 tháng, chúng tôi có quyền xóa dữ liệu của bạn tự động vào 3 ngày sau đó. Nếu bạn muốn ngưng sử dụng phần mềm của chúng tôi và xóa tất cả dữ liệu liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 72 giờ. Để có thống kê và trải nghiệm tốt hơn, trang web của chúng tôi sẽ sử dụng các dịch vụ của các bên thứ ba có thể thu thập thông tin và nhận dạng bạn. Các dịch vụ bên thứ ba này có thể thu thập các thông tin như địa chỉ IP, tên thiết bị sử dụng, phiên bản hệ điều hành, thời gian sử dụng phần mềm của chúng tôi và các thống kê khác.

Trang chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng:

Google Analytics (Privacy)

Các quyền của ứng dụng Facebook

Phần mềm sẽ cần những quyền sau từ tài khoản Facebook của bạn để có thể hoạt động bình thường. Bạn sẽ được thông báo yêu cầu cấp các quyền này khi đăng nhập lần đầu tiên với phần mềm hoặc khi khắc phục sự cố trong khi sử dụng. Phần mềm sẽ không hoạt động bình thường nếu không được cấp các quyền cần thiết.

email: Cấp quyền lấy thông tin địa chỉ email chính của tài khoản facebook đó và đồng thời truy cập vào tên và ảnh đại diện của tài khoản đó.

Cookies và Local Storage

Cookie là một đoạn văn bản ghi thông tin được tạo ra và lưu trên trình duyệt của máy người dùng. Cookie thường được tạo ra khi người dùng truy cập một website, cookie sẽ ghi nhớ những thông tin như tên đăng nhập, mật khẩu, các lựa chọn do người dùng lựa chọn đi kèm. Các thông tin này lưu trong máy tính thường được dùng để nhận ra người dùng khi truy cập một trang web. Local Storage cung cấp cho các ứng dụng web các phương thức và giao thức để lưu trữ dữ liệu phía máy khách. Lưu trữ web hỗ trợ lưu trữ dữ liệu liên tục, tương tự như cookie nhưng với dung lượng được tăng cường đáng kể và không có thông tin được lưu trữ trong tiêu đề yêu cầu HTTP. Phần mềm sử dụng cookies, local storage để xác thực danh tính của bạn sau khi đăng nhập vào tài khoản của mình. Ứng dụng có thể sử dụng thư viện bên thứ ba sử dụng cookies để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ. Bạn có thể tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối cookies, local storage này, tuy nhiên nếu bạn từ chối cookies, local storage của chúng tôi bạn sẽ không thể đăng nhập vào tài khoản của mình.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi đề cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi dữ liệu, vì vậy chúng tôi luôn cố gắng áp dụng các phương thức bảo mật tiên tiến để bảo vệ dữ liệu của bạn an toàn. Tuy nhiên không có phương thức bảo mật nào là tuyệt đối 100%, và chúng tôi không đảm bảo được tính tuyệt đối này.

Đường dẫn tới trang web khác

Phần mềm có thể chứa các đường dẫn liên kết tới các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển tới trang web đó. Lưu ý các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách quyền riêng tư của trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Chính sách quyền riêng tư của trẻ em

Phần mềm không cho phép sử dụng bởi bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không tự động thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra một đứa trẻ dưới 13 tuổi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và biết rằng đứa trẻ đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi về chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, bạn nên xem lại trang chính sách bảo mật này định kỳ để theo dõi các thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật chính sách bảo mật trên trang này. Những thay đổi có hiệu lực ngay sau khi chúng tôi đăng trên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin hãy liên hệ với chúng tôi tới địa chỉ email [email protected]