Hướng dẫn cách chơi board game Stone Age

Hướng dẫn cách chơi board game Stone Age

Stone Age là board game dành cho nhóm từ 2-4 người chơi. Nhập vai những người lãnh đạo các bộ lạc trong thời đồ đá, bạn cần thu hoạch, khai thác và tranh đua để bộ tộc của mình lớn mạnh nhất. Tìm hiểu chi tiết hơn tại đây nhé!

1. Giới thiệu về board game Stone Age

Stone Age (dịch là Thời Kỳ Đồ Đá) được thiết kế bởi Bernd Brunnhofer và phát hành năm 2008. Nhóm 2-4 người có thể chơi trò chơi này trong vòng từ 60-90 phút, và độ tuổi thích hợp để chơi là từ 13 trở lên.

Du hành đến thời kỳ đồ đá của những người nguyên thủy, tại đây, bạn là tộc trưởng của một ngôi làng. Dựa vào sự tính toán khôn khéo và cách lập kế hoạch tường minh, bạn cần dùng các hoạt động trao đổi như chặt gỗ, khai thác vàng, đá, lương thực… để xây dựng ngôi làng có lực lượng mạnh mẽ nhất.

2. Thành phần trò chơi

Bộ trò chơi Stone Age bao gồm:

+ 1 bản đồ lớn
+ 4 bảng người chơi
+ 58 tài nguyên gỗ
+ 40 Meeple (người tiền sử)
+ 8 con dấu với 2 kích cỡ
+ 53 mảnh lương thực
+ 28 lá bài công trình
+ 18 lá bài công cụ 1 con dấu người đi đầu (hình nhân tộc trưởng)
+ 36 lá bài văn minh
+ 7 xúc xắc
+ 1 cốc lắc xúc xắc
+ 1 bản hướng dẫn

 

Thành phần trò chơi 0

3. Chuẩn bị trước khi chơi

Trước khi chính thức chơi Stone Age, người chơi cần chuẩn bị theo hướng dẫn sau:

Chuẩn bị trước khi chơi 0

Đặt bản đồ lớn ở giữa bàn.

Tách các mảnh lương thực theo giá trị và xếp thành chồng ở khu săn bắt. 

Đặt 20 gỗ vào rừng, 16 gạch vào gò đất sét, 12 đá vào mỏ đá, 10 vàng vào sông.

Tách các công cụ theo giá trị ½ và ¾ và đặt chúng thành 2 chồng khác nhau cạnh xưởng chế tác công cụ.

Xáo trộn các thẻ văn minh và đặt chúng thành 1 chồng úp xuống cạnh bản đồ. Rút 4 lá trên cùng (dựa theo số lượng người tham gia game) và đặt vào 4 ô trống theo thứ tự từ phải qua trái.

Xáo trộn các lá bài công trình và xếp thành 4 chồng đặt úp mặt xuống, mỗi chồng 7 lá. Với nhóm 4 người chơi, đặt 4 chồng cọc hang. Với 3 người chơi, đặt 3 chồng cọc hang, và với 2 người chơi, đặt 2 cọc hang. Phần không dùng đến xếp vào hộp. Lật ngửa lá bài trên cùng ở mỗi chồng. 

Mỗi người sẽ chọn 1 màu và 1 con dấu cùng màu vào ô số 0 trên đường lương thực (nhỏ) và trên đường ghi điểm (lớn).

Mỗi người lấy 1 bảng người chơi. Tại đây, hãy đặt 5 đồng tiền cùng màu và 12 mảnh lương thực vào Bảng người chơi. Đây là nơi đặt nguyên vật liệu, cung cấp thông tin cho trò chơi và điểm số.

Để số người tiền sử còn lại (5 người mỗi màu) làm nguồn dự trữ bên cạnh bản đồ. Cùng đặt ở đó là cốc đổ xúc xắc và 7 xúc xắc.

Chọn 1 người chơi để bắt đầu trò chơi.

4. Cách chơi board game Stone Age

Mỗi vòng trong Stone Age chia thành 3 giai đoạn và được thực hiện theo thứ tự được mô tả như sau:

1. Đặt người vào bản đồ

Người chơi đầu tiên bắt đầu và phải đặt 1 hoặc nhiều người tiền sử (Meeple) của mình vào khu vực tùy chọn.

Sau đó, người chơi tiếp theo theo thứ tự chiều kim đồng hồ và cũng phải đặt 1 hoặc nhiều người tiền sử của mình vào một nơi mà anh ta chọn. Điều này tiếp tục theo thứ tự chiều kim đồng hồ cho đến khi tất cả người chơi đặt hết người tiền sử của họ lên bàn trò chơi.

+ Xưởng làm công cụ: 1 Meeple
+ Chòi: 2 Meeple
+ Đồng ruộng: 1 Meeple
+ Khu săn bắt: không giới hạn Meeple
+ Khu tài nguyên:tối đa 7 Meeple/khu vực
+ Thẻ công trình/xây dựng: 1 Meeple
+ Thẻ văn minh: 1 Meeple

Vì các địa điểm riêng lẻ chấp nhận số lượng người khác nhau, nên thường xảy ra trường hợp một hoặc nhiều người chơi sẽ không còn người tiền sử để đặt trong khi những người khác vẫn có thể đặt.

Nếu không người chơi nào có thể đặt các hình người tiền sử (vì mỗi người đã đặt tất cả các hình của mình hoặc mỗi người không có vị trí hợp pháp để đặt các hình mình có), thì giai đoạn 2 bắt đầu.

2. Sử dụng hành động của những người được đặt 

Người chơi đầu tiên bắt đầu. Sử dụng cách kích hoạt hành động liên quan đến người tiền sử để lấy lại tất cả số người tiền sử được đặt của mình. Cứ thế, người chơi tiếp theo, theo thứ tự chiều kim đồng hồ, làm tương tự để lấy lại người tiền sử của mình.

Các hành động của người chơi ở các khu vực bao gồm:

- Xưởng công cụ

Người chơi lấy 1 công cụ mới. Nếu không có công cụ, thì hãy lấy một công cụ có giá trị bằng 1 và đặt nó với số 1 hiển thị trên một trong các khoảng trống dành cho công cụ trên bảng của mình.

Mỗi công cụ chỉ có thể được sử dụng một lần trong mỗi vòng để tung xúc xắc khi đi săn hoặc trong quá trình mua sắm tài nguyên. Một công cụ chỉ có thể được sử dụng hoàn toàn. Do đó, nó có thể tách ra và sử dụng sau này cho một hành động khác.

Người chơi có thể tùy ý thêm bao nhiêu công cụ của mình vào một lần tung xúc xắc. Để cho thấy rằng một công cụ đã được sử dụng, người chơi sẽ xoay nó một góc 90°.

- Chòi

Tại đây, người chơi lấy thêm 1 nhân vật cùng màu với mình từ nguồn dự trữ chung. Do đó, anh ta có 1 người trong chòi trong tất cả các vòng tiếp theo.

- Cánh đồng

Người chơi đưa hình người tiền sử của mình trở lại bảng người chơi và di chuyển con dấu trên đường lương thực lên trên 1 ô. Đồng nghĩa là sản lượng lương thực mà người chơi nhận được vào cuối mỗi vòng sẽ tăng lên.

- Khu săn bắt

Người chơi lấy 1 viên xúc xắc cho mỗi nhân vật người tiền sử của mình đang đi săn và gộp tất cả chúng lại với nhau. Đổ xúc xắc và đếm số điểm trên mặt xúc xắc.

Số lương thực nhận được sẽ được tính bằng tổng mặt xúc xắc chia 2 và làm tròn xuống.

- Khu tài nguyên (rừng, gò đất sét, mỏ đá, sông)

Tại 4 nơi này, người chơi thu thập gỗ, đất sét, đá và vàng.

Việc mua các tài nguyên này hoạt động theo cách tương tự như săn bắn, ngoại trừ sản lượng là khác nhau:

+ Rừng - với mỗi 3 cây đầy đủ, người chơi lấy 1 cây gỗ từ nguồn cung cấp.
+ Gò đất sét - cứ mỗi 4 viên đầy đủ, người chơi lấy 1 viên đất sét từ nguồn cung cấp.
+ Mỏ đá - cứ mỗi 5 viên đầy đủ, người chơi lấy 1 viên đá từ nguồn cung cấp.
+ Sông - với mỗi 6 đầy đủ, người chơi lấy 1 vàng từ nguồn cung cấp.

- Thẻ bài văn minh

Để đổi thẻ, người chơi sử dụng số lượng tài nguyên thu thập được được hiển thị phía trên thẻ. Tài nguyên đổi xong sẽ tquay về chỗ cũ.

Người chơi trả những tài nguyên nào (từ gỗ, đất sét, đá và/hoặc vàng) tùy thuộc vào họ và những gì người chơi có: thường thì đó sẽ là gỗ và/hoặc đất sét, nhưng không bao giờ có thể sử dụng lương thực.

Nếu người chơi không thể hoặc không muốn trả các tài nguyên cần thiết, họ sẽ lấy lại hình người tiền sử của mình và để lại thẻ trên bảng trò chơi.

Mỗi người chơi xếp các thẻ văn minh thu được của mình úp xuống khoảng trống được chỉ định trên bảng người chơi của mình.

- Thẻ công trình

Để đổi thẻ, người chơi sử dụng các tài nguyên và chiếm lấy nó. 

Sau đó, người chơi ngay lập tức di chuyển điểm đánh dấu của mình trên đường thang điểm theo số khoảng trống được hiển thị trên thẻ công trình. Sau đó, bạn có thể lật tòa nhà tiếp theo trên chồng thẻ công trình đã lấy này.

Có 8 thẻ công trình mà người chơi có thể chọn tài nguyên để thanh toán, nhưng số lượng là cố định. Và có 3 tòa nhà, nơi người chơi có thể chọn cả loại và số lượng tài nguyên để thanh toán (tối đa 7).

Khi người chơi chiếm một trong những tòa nhà này, anh ta phải tính số khoảng trống (= điểm) mà anh ta di chuyển trên đường ghi điểm.

Người chơi đặt tòa nhà đã mua được vào một trong các khoảng trống dành cho tòa nhà trên bảng người chơi của mình. Nếu một người chơi có được nhiều hơn 5 thẻ công trình, họ sẽ cần phải xếp chúng vào những khoảng trống.

Cách chơi board game Stone Age 0

3. Nuôi quân

Khi tất cả người chơi đã đưa tất cả số liệu người tiền sử của họ trở lại bản đồ, họ phải cho người tiền sử của mình ăn. Mỗi con số người tiền sử yêu cầu 1 thực phẩm.

Đầu tiên, mỗi người chơi lấy thức ăn từ nguồn cung cấp theo vị trí điểm đánh dấu của mình trên đường lương thực. Sau đó, mỗi người chơi trả lại 1 lương thực cho nguồn cung cấp cho mỗi người trên bảng người chơi của mình.

Nếu một người chơi không có đủ lương thực để nuôi người tiền sử của mình, thì phải đặt tất cả lương thực đã có trở lại nguồn cung cấp.

Sau đó, người chơi có thể, nếu muốn (và có thể), thanh toán phần còn lại dưới dạng bất kỳ tài nguyên nào vào nguồn cung cấp. Mỗi tài nguyên thay thế 1 lương thực. Vì vậy, người dân của người chơi cũng hài lòng vì họ có thể trao đổi tài nguyên để lấy lương thực).

Nếu người chơi không thể hoặc không muốn làm điều này, ngay lập tức di chuyển điểm đánh dấu của mình về phía sau 10 điểm trên đường thang điểm. Trong trường hợp như vậy, người chơi phải trả lại tất cả thức ăn mà mình có cho nguồn cung cấp. Khi tất cả người chơi đã cho người tiền sử của họ ăn (hoặc không và bị mất 10 điểm), vòng đấu kết thúc. Người chơi bắt đầu đưa điểm đánh dấu người chơi bắt đầu cho hàng xóm bên trái và vòng tiếp theo bắt đầu.

4. Kết thúc trò chơi

Trò chơi Stone Age kết thúc theo một trong hai cách:

- Nếu không còn đủ thẻ văn minh để lấp đầy màn hình ở đầu vòng, trò chơi sẽ kết thúc ngay lập tức. Trong trường hợp này, không có vòng chơi mới nào được bắt đầu.

- Nếu ít nhất 1 ngăn xếp tòa nhà trống. Trong trường hợp này, vòng hiện tại được chơi đến cùng, tức là mọi người tiền sử vẫn phải được cho ăn.

Sau đó là điểm số cuối cùng. Mỗi người chơi tiến hành tính điểm như sau:

+ Nhiều thẻ nền văn minh khác nhau có nền màu xanh lá cây. Số điểm được tính bằng thẻ văn minh xanh lá cây nhân với số lượng thẻ
+ Đối với các thẻ có nền cát được tính như sau:

> Nhân số lượng nông dân theo vị trí điểm đánh dấu của người chơi trên đường lương thực.
> Nhân số người chế tạo công cụ với tổng giá trị được viết trên công cụ của người chơi.
> Nhân số người thợ xây dựng với số tòa nhà.
> Nhân số lượng pháp sư với số người tiền sử (Meeple) người chơi sở hữu
> Mỗi tài nguyên còn lại có trên bảng người chơi của mình sẽ ghi được 1 điểm

Sau khi có tổng điểm, người chơi có nhiều điểm nhất là người chiến thắng! Nếu trường hợp hòa nhau, thì người chơi trong số họ có tổng sản lượng lương thực, công cụ và Meeple cao nhất là người chiến thắng.

5. Kết luận chung

Trên đây là chi tiết hướng dẫn cách chơi boardgame Stone Age. Hi vọng với bài viết này của Thủ Thuật Chơi, Stone Age sẽ là lựa chọn quen thuộc và chẳng thể thiếu được ở mỗi lần vui chơi, giải trí của bạn.

2023/09/07 - 40 views
Relate posts
Write comment
No comments yet