Công thức ZBLL: 72 Công thức Pi

Công thức ZBLL: 72 Công thức Pi

ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer) là một bước của phương pháp liên quan đến việc giải quyết toàn bộ lớp cuối cùng trong một bước, với điều kiện rằng các cạnh đã được định hướng. Trong chuỗi bài viết tìm hiểu về ZBLL, hãy cùng Thủ Thuật Chơi tìm hiểu về 72 Công thức Pi.

1. Giới thiệu chung

ZBLL là từ viết tắt của cụm từ Zborowski-Bruchem Last Layer, lấy tên từ chính hai người tạo ra phương pháp này vào năm 2002, đó là Zborowski và Ron van Bruchem. ZBLL có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh. 

Ưu điểm
- Giảm thiểu số bước giải và giảm thời gian giải hơn so với thực hiện OLL/PLL.

 
Nhược điểm
- Có tổng cộng 493 thuật toán, điều này là một cản trở lớn đối với những người chơi mới.
- Mất thời gian và khó nhận biết được các trường hợp. 
- Yêu cầu định hướng cạnh trước khi thực hiện ZBLL
 

Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Trong đó tất cả các mảnh đều được định hướng. Các tập hợp này sau đó được chia thành 6 tập hợp con. Chúng được nhận biết bởi trường hợp COLL của chúng cũng như một chu kỳ cạnh tương ứng. Mỗi tập hợp con lại chứa 12 trường hợp, là tất cả các chu kỳ cạnh khác nhau có thể có với trường hợp COLL của tập hợp đó. 

Phương pháp tiếp cận 0

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 72 Công thức T của ZBLL

2. 72 Công thức Pi

ZBLL Pi 1      72 Công thức L 0                    R' U2 R U' L U2 R' U' R U R' U R L'
R U R' U R U2 R2 U' R' F R U R U' R' F' R
y' R U R' U R U2 R' U l U R' D R U' R' D' x
y' R U R' U R U2 R' l' U' L U R U' r' F
ZBLL Pi 2     72 Công thức L 0 R U2 R' U L' U2 R U R' U' R U' R' L
y R' U' R U' R' U2 R U2 r U R' U' r' F R F'
R U2 R' U' R U' r' F' r U R' U2 r' F2 r
R U2 R2 U' D R2 U' R2 U R2 D' R' U' R' U2 R
ZBLL Pi 3     72 Công thức L 0 y2 R' U' R' D' R U R' D R' U R' U R U2 R'
y2 R2 U2 R' U2 R' F R F' R2 F R F' U R U R'
y R U R' U R' D R2 U' R' U R U' R D' R' U' R'
y' L U F' U L2 U' L2 U' F L2 U2 L
ZBLL Pi 4    72 Công thức L 0 y2 R U R D R' U' R D' R U' R U' R' U2 R
y' R' U' F U' R2 U R2 U F' R2 U2 R'
y' R' D R2 U2 R2 D' R U R' D R2 U R2 D' R
ZBLL Pi 5    72 Công thức L 0 R U R' F' U' R U2 R2 U' R U' R' U2 F R2 U' R'
R U R' U R' F R F' R' U' F' U F R2 U' R'
y L U2 R' L' U L U2 R U2 L' U R' U2 R
y R' U' R L U2 R' U2 R U2 L' U R' U2 R
ZBLL Pi 6    72 Công thức L 0 F R U R' U' R' F' R U2 R' U' R2 U' R2 U2 R
y' R U L' R' U2 R U2 R' U2 L U' R U2 R'
y R2 F2 r U r' F R2 U2 x' U' R U l'
ZBLL Pi 7    72 Công thức L 1 R2 F R U R U' R' F' R U' R' U' R U R' U R
y R U2 R2 U' R U' R' U2 F R U R U' R' F'
R U2 R2 U' R' D R' U' R D2 L F2 L' D R2
ZBLL Pi 8    72 Công thức L 1 y F U R U' R' U R U2 R' U' R U R' F'
R U y R U' R' U R U2 R' U' R U R' F'
ZBLL Pi 9     72 Công thức L 1 y' R U R' U R U' R' U' R' F' R U2 R U2 R' F
y F R2 U' R2 U R2 U F' B U2 B'
y F R2 U' R2 U R2 U R2 B' R2 F' B
R U R' U L' U2 R U R' U2 L R U2 R'
ZBLL Pi 10     72 Công thức L 1 y' F U' R U' R' U R U R' U2 R U2 R' U F'
y2 R2 U' R' U R U R' U2 R U R' D' R U R' D R'
R U' L U' R' U L' U' R' U' R2 U' R2 U2 R
y2 R U' R' U2 y' R' U R U2 R' U R d' R U R'
ZBLL Pi 11     72 Công thức L 1 y R2 D' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U R U' R' U' R
y' R F U R2 U2 R2 U R2 U R2 F' R'
R' U L' U R U' L U R U R2 U R2 U2 R'
y L U L2 R U2 L2 U L2 U L2 U R' U' L'
ZBLL Pi 12     72 Công thức L 1 R' U' F' R U R' U' R' F R2 U2 R' U2 R
y' B' R2 U R2 U' R2 U' S R2 F z'
R' U' R U' L U2 R' U' L' U2 L R U2 L'
ZBLL Pi 13     72 Công thức L 1 y R2 D' R U2 R' D R2 U R2 D' R U R' D R2
y R U2 R' U2 F R U' R' U R U R2 F' R2 U2 R'
L' U L U' L' U L U L' U2 R' U L U' R
y2 R' U R U' R' U R U R' U2 L' U R U' L
ZBLL Pi 14     72 Công thức L 1 y' R2 D R' U2 R D' R2 U' R2 D R' U' R D' R2
y2 R U' R' U R U' R' U' R U2 L U' R' U L'
y2 R' U2 R' F' R U R U' R' F U R U' R' U2 R
L U2 R' U L' U L U' L' U' L U' R U2 L'
ZBLL Pi 15     72 Công thức L 1 R' U' R U' R2 D' R U R' D R2 U' R' U2 R
R' U2 R' D R' U R D' R U R2 U2 R'
ZBLL Pi 16     72 Công thức L 1 R U R' U R2 D R' U' R D' R2 U R U2 R'
R U2 R D' R U' R' D R' U' R2 U2 R
ZBLL Pi 17     72 Công thức L 1 R' U' R U' R' U2 R U' R' U' R U' R2 D' R U2 R' D R2
l' U R' U' x' R2 U R2 U' F l' U' l U R2
y' R' U2 R U R' U2 R U2 R' U R2 D R' U R D' R'
R U2 R2 U' R2 U' R' U R' U2 L U' R U L'
ZBLL Pi 18     72 Công thức L 1

y R U2 R' U' R U2 R' U2 R U' R2 D' R U' R' D R
y R' U' R U' R U R2 U R F' R U2 R' U2 R' F R
R' U2 R2 U R2 U R U' R U2 L' U R' U' L
y' R' U' F' R U2 R' U' R U' R' F U R U R' U2 R

ZBLL Pi 19     72 Công thức L 1 y' F U R U2 R' U R U R' F' R U2 R' U' R U' R'
y R U2 R2 U' R2 U' R D' r U2 r' D R2
ZBLL Pi 20     72 Công thức L 1 y2 R U2 R' U' R U r' F2 r U2 R' U' r' F r
R2 U R' U' R' U2 R' U2 R U R' D R' U R D'
L' U2 L U L' U' R U2 R' U2 L U R U' R'
y2 R U2 R' U' R U L' U2 L U2 R' U' L' U L
ZBLL Pi 21     72 Công thức L 1     
y2 L' U R U' L U' R' U' R U' R'
R' U L U' R U' L' U' L U' L'
y R' U' R U' R' U R' F R U R U' R' F' R
y' R U2 R' U R' D' R U2 R' D R2 U' R'
ZBLL Pi 22     72 Công thức L 1 R' U' R' D' R U R' D R' U2 R' U' R U' R'
r' U r U r' U' r U l' R' U R U' R
L' U L U2 R' L' U L2 U' R U L'
y2 L' U R U' L U R' U' R' U' R U' R' U2 R
ZBLL Pi 23     72 Công thức L 1 r U' r' U' r U r' U' l R U' R' U R'
R U R D R' U' R D' R U2 R U R' U R
R U' L' U R' U' L U' R U R' U R U2 R'
L U' L' U2 R L U' L2 U R' U' L
ZBLL Pi 24     72 Công thức L 1 R U' L' U R' U L U L' U L
R U' r' F R' F r U r' F r
ZBLL Pi 25     72 Công thức L 1 R' U' R' D' R U' R' D R2 U R' U' R U R' U R
R' U2 R U R' U' R U2 L U' R' U R L'
y2 L' U2 L U L' U' L U2 R U' L' U M' x'
ZBLL Pi 26     72 Công thức L 1 R U' R' U' R U' R' U R U R' U R' F' R U R U' R' F
y' R U2 R F2 R2 U' R U' R' U R2 F2 R2
y' R U2 R' U L U' R' U' R2 U' R2 U2 R L'
ZBLL Pi 27     72 Công thức L 1 y L' R U R' U' L U2 R U' R' U R U2 R'
y R U R' U R U' R' U R2 D R' U' R D' R' U' R'
ZBLL Pi 28     72 Công thức L 1 y2 R' U2 R U R' U' R U R2 F R U R U' R' F' R
L' R U2 R2 U' R2 U' R' U' L U R' U2 R
ZBLL Pi 29     72 Công thức L 1 y F U R U2 R' U2 R U R2 F' R U2 R U2 R'
R U' L' U R' U' L U' R U' L' U R' U' L
L' U2 R U' L U' R' U' R U2 L' U M' x'
L U' R U R' L' U2 R U2 R' U R U2 R'
ZBLL Pi 30     72 Công thức L 1 y F U R U' R' U R U' R2 F' R U R U' R'
R U R' U R' F R2 U' R' U' R U R' F' U R U' R'
y' R U' R U2 R U2 R2 U R' F2 R' U R' U' R2 F2
ZBLL Pi 31     72 Công thức L 1 y2 R U R' U R U R' U x U' L U' L' U2 R' U R U' x'
y R U R' U R U2 R' U' R U R' U R2 D R' U2 R D' R2
F U' R2 U R U' R' U R2 U2 R' U' R' U R U' R F'
y R U R' U' R U R2 D' R U R' D R U R U' R' U R U2 R'
ZBLL Pi 32     72 Công thức L 1 y' R U R' U R U' R' U F2 r U2 r' U' r' F r
R' U' R U R U2 R' U2 R D R' U R D' U' R2 U2 R
L' U L' U2 L' U L U' R U' L U L R' U2 L2
R B' R' U' R2 U B U' R' U R' U' F' U' F
ZBLL Pi 33     72 Công thức L 1 y R' U' R U' B2 R' U2 R U2 l U2 l'
y' R U2 R' U2 R2 F2 R2 U R U' R F2 R2
ZBLL Pi 34     72 Công thức L 1 y' R' U' R U' R' U R U' R' U R' D' R U R' D R2
y R B2 R' U R2 B2 R' U' R' U' R2 B2 R2
y L' U R U' L U R2 U' R U' R' U2 R
ZBLL Pi 35     72 Công thức L 1 y R2 F2 R2 U' R' U' R' F2 R2 U R' F2 R
y R U2 R' U' R U' R2 U L U' R U L'
ZBLL Pi 36     72 Công thức L 1 R' F2 R U2 R U2 R' F2 U' R U' R'
R' U' R U' R' U2 R U' L' U R U' L U R'
ZBLL Pi 37     72 Công thức L 1 R' F R U R' U' R' F' R2 U' R' U R U' R' U2 R
y' R U R' U R2 F2 R' U2 R' U2 R2 F2 R2
ZBLL Pi 38     72 Công thức L 1 R U R D R' U R D' R2 U' R U R' U' R U' R'
R U2 R' U' R U R' U2 L' U R U' M' x'
ZBLL Pi 39     72 Công thức L 1 L R' U2 R2 U R2 U R U L' U' R U2 R'
x' M' U2 R2 U R2 U R U L' U' R U2 R'
ZBLL Pi 40     72 Công thức L 1 y' R' U' R U' R' U R U' R2 D' R U R' D R U R
y' L R' U' R U L' U2 R' U R U' R' U2 R
y' R' U' R U' R' U R U2 R D R' U R D' R2 U2 R
y' R' U R' F R2 U R' U' R U R' U' F' R U2 R' U R
ZBLL Pi 41     72 Công thức L 1 R U R' U' R' F R2 U R' U' R U R' U' F'
R U R' U' l' U R2 x' U R' U' R U R' U' F'
ZBLL Pi 42     72 Công thức L 1 y2 R U2 R' U' R U2 R' U2 L R U' R' U L'
y2 R U2 R' U2 R' F R2 U' R' U2 R U2 R' U' F'
y' F' r U2 R' U R U r' F r' F2 r
y2 R U2 R' U2 l' U R' z' R' U' R U' r'
ZBLL Pi 43      72 Công thức L 1 y' R U R' U R2 F2 U R U R2 U' R' U' F2 R2
y2 R' U' R U' R' U' R U' x' U L' U L U2 R U' R' U
R' U' R U' R' U2 R F U R' U' R F' U' R' U2 R
y R' U2 R U' D' R2 D R2 U' R' D' R D R' U R2
ZBLL Pi 44      72 Công thức L 1 r' F' r U r U2 r' F2 U' R U R' U' R U' R'
R U R' U' R' U2 R U2 R' D' R U' R' U D R2 U2 R'
y' R' F U R' F' R2 U F U2 R2 U R' U' R2 F'
R' F R U R2 U' F' U R U' R U B U B'
ZBLL Pi 45     72 Công thức L 1 l U2 l' U2 R' U2 R B2 U R' U R
R B2 R' U2 R' U2 R B2 U R' U R
y2 R U2 R' U2 R' F2 R F2 U L' U L
ZBLL Pi 46     72 Công thức L 1 y2 R2 D' R U' R' D R U' R U R' U' R U R' U R
y' R2 B2 R2 U R U R B2 R2 U' R B2 R'
y' R' U2 R U R' U R2 U' L' U R' U' L
y' R' U2 R U R' U R2 U' r' F R' F' r
ZBLL Pi 47     72 Công thức L 1 y R U R' U R U' R' U R U' R D R' U' R D' R2
y' R' F2 R U' R2 F2 R U R U R2 F2 R2
y' L U' R' U L' U' R2 U R' U R U2 R'
ZBLL Pi 48     72 Công thức L 1 y' R U R' U F2 R U2 R' U2 R' F2 R
ZBLL Pi 49     72 Công thức L 1 R U D' R U R' D R2 U' R' U' R2 U2 R
y2 R' U2 R U' R D R' U' R D' R2 U R U' R' U R
ZBLL Pi 50     72 Công thức L 1 y' R U R' F' R U R' U R U2 R' F U R U2 R'
y R' U2 L U' R U M x U R2 U R2 U2 R'
ZBLL Pi 51     72 Công thức L 1 y2 F R2 U' R U2 R U R' U R' U R2 F'
B' R2 U R' U R' U R U2 R U' R2 B
R' U' L' U2 R2 U R' U R U2 R2 U2 L U R
ZBLL Pi 52     72 Công thức L 1 y R U R' U' R U R2 D' R U' R' D R U' R U2 R'
R' U R U2 L U' R' U M x U2 R' U' R
ZBLL Pi 53     72 Công thức L 1 F U R' U' R2 U' R2 U2 R U2 R U R' F'
R2 U2 R2 U2 L' U R U' L U2 R U2 R' U R'
ZBLL Pi 54     72 Công thức L 1 y R' U' R' D' R U R' D R U2 R' D' R U2 R' D R2
R' U2 l R U' R' U R U' R' U R U' R' U l' U2 R
R U2 R' l' U R U' R' U R U' R' U R U' R x' U2 R'
y' R U R' U L' U R U' L U' R' U R U2 R'
ZBLL Pi 55     72 Công thức L 1 R2 D R' U' R D' R' U' R' U R U' R' U' R U' R'
R' L U L' U L U R U L' U R' U R
R U R' U L' U2 R U2 R' U2 L U' R U' R'
y2 R U R' U R U R' U' R U R D R' U R D' R2
ZBLL Pi 56     72 Công thức L 1 R2 D' R U R' D R U R U' R' U R U R' U R
L U L' U R' U L U R U R' U M x
R' U' R U2 F U' R' U2 R U F' U2 R' U R
ZBLL Pi 57     72 Công thức L 1 y2 R U2 R' U R' D' R U R' D R2 U' R' U R U' R'
R' U' D R' U' R D' R2 U R U R2 U2 R'
ZBLL Pi 58     72 Công thức L 1 F R2 U' R U' R U' R' U2 R' U R2 F'
y2 B' R2 U R' U2 R' U' R U' R U' R2 B
ZBLL Pi 59     72 Công thức L 1 y' R' U' R U R' U' R2 D R' U R D' R' U R' U2 R
R U' R' U2 L' U R U' M' x' U2 R U R'
ZBLL Pi 60     72 Công thức L 1 y R U2 R' U' F' R U2 R' U' R U' R' F R U' R'
y R U2 R2 U' R2 U' M' x' U' R' U L' U2 R
ZBLL Pi 61     72 Công thức L 1 R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R
ZBLL Pi 62     72 Công thức L 1 y R U R' U R U2 R2 U2 R U R' U R
y' R' U2 R U R' U R2 U R' U R U2 R'
R U2 R' U' R U' R' U2 R' U' R U' R' U2 R
ZBLL Pi 63     72 Công thức L 1 y' R U2 R' U2 R U' R' U2 R U' R' U2 R U R'
z U' R' U R U2 R' U R' U' R2 U2 R U' R' U
y2 R U R' U' R2 U R' U R' U' R U R U2 R2
ZBLL Pi 64     72 Công thức L 1 y R' U2 R U2 R' U R U2 R' U R U2 R' U' R
y2 R U R' U' R2 U R' U R U2 R2 U' R U R'
S R2 S' R' U2 R2 U' R2 U R2 U2 R'
L U L' U' L2 U L' U L U2 L2 U' L U L'
ZBLL Pi 65     72 Công thức L 1 y2 R U' R' U2 R U R' U2 R U R' U2 R U2 R'
L' U L U' L2 U2 L U L' U L2 U' L' U L
ZBLL Pi 66     72 Công thức L 1 y2 R' U R U2 R' U' R U2 R' U' R U2 R' U2 R
y2 R U' R' U R2 U2 R' U' R U' R2 U R U' R'
z U' R U R2 U' R' U R2 U' R' U R2 U' R2 U
L U' L' U L2 U2 L' U' L U' L2 U L U' L'
ZBLL Pi 67     72 Công thức L 1 y' R' U' R U' R' U2 R2 U2 R' U' R U' R'
y R U2 R' U' R U' R2 U' R U' R' U2 R
R' U2 R U R' U R U2 R U R' U R U2 R'
ZBLL Pi 68     72 Công thức L 1 R' U2 R2 U R2 U R2 U2 R'
y2 L' U2 L2 U L2 U L2 U2 L'
ZBLL Pi 69     72 Công thức L 1 R' U' R U R U2 R' U' R U' R2 U2 R
R U R' U R U2 R' U' R U R' U R U2 R'
R' U2 R2 U R' U R U2 R' U' R' U R
y2 f' L' U' L U f F' L' U' L U F
ZBLL Pi 70     72 Công thức L 1 R U R' U' R' U2 R U R' U R2 U2 R'
R' U' R U' R' U2 R U R' U' R U' R' U2 R
f R U R' U' f' F R U R' U' F'
R U2 R2 U' R U' R' U2 R U R U' R'
ZBLL Pi 71      72 Công thức L 1 y R U R' U R U2 R' U R U R' U R U2 R'
R' U2 R U R' U R U R' U2 R U R' U R
R U2 R' U' R U' R' U' R U2 R' U' R U' R'
z U2 R' U R' U' R U2 R' U' R U' R U R' U
ZBLL Pi 72       72 Công thức L 1 R U R2 U' R2 U' R2 U2 R2 U' R' U R U2 R'
F R U R' U' R U R' U' F' R U R' U' M' U R U' r'
y' R' U2 R U R' U' R2 U2 R2 U' R2 U' R2 U R
R U R' U' R' U' R U R U R' U' R' U R U' R U' R'
2022/04/22 - 2k lượt xem
17 lượt thích, 5 lượt không thích
Chia sẻ bài viết
Bài viết liên quan
Viết bình luận
Chưa có bình luận nào