Công thức ZBLL: 72 Công thức AS (Anti-Sune)

Công thức ZBLL: 72 Công thức AS (Anti-Sune)

ZBLL (viết tắt của Zborowski-Bruchem Last Layer) là một bước của phương pháp liên quan đến việc giải quyết toàn bộ lớp cuối cùng trong một bước, với điều kiện rằng các cạnh đã được định hướng. Trong chuỗi bài viết tìm hiểu về ZBLL, hãy cùng Thủ Thuật Chơi tìm hiểu về 72 Công thức AS (Anti-Sune)

1. Giới thiệu chung

ZBLL là từ viết tắt của cụm từ Zborowski-Bruchem Last Layer, lấy tên từ chính hai người tạo ra phương pháp này vào năm 2002, đó là Zborowski và Ron van Bruchem. ZBLL có thể giải toàn bộ tầng cuối cùng chỉ bằng một công thức, sau khi bạn đã làm xong dấu cộng trên đỉnh. 

Ưu điểm
- Giảm thiểu số bước giải và giảm thời gian giải hơn so với thực hiện OLL/PLL. 
Nhược điểm
- Có tổng cộng 493 thuật toán, điều này là một cản trở lớn đối với những người chơi mới.
- Mất thời gian và khó nhận biết được các trường hợp. 
- Yêu cầu định hướng cạnh trước khi thực hiện ZBLL
 

Phương pháp ZBLL được chia thành 7 bộ công thức, bao gồm: T, U, L, Pi, S (Sune), AS (Anti-Sune) và các trường hợp PLL. Trong đó tất cả các mảnh đều được định hướng. Các tập hợp này sau đó được chia thành 6 tập hợp con. Chúng được nhận biết bởi trường hợp COLL của chúng cũng như một chu kỳ cạnh tương ứng. Mỗi tập hợp con lại chứa 12 trường hợp, là tất cả các chu kỳ cạnh khác nhau có thể có với trường hợp COLL của tập hợp đó. 

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về 72 công thức AS ( Anti-Sune) của ZBLL

2. 72 công thức AS ( Anti-Sune)

ZBLL AS 1       72 công thức AS ( Anti-Sune) 0     

y' R U R' B' U R U' R' U' B U2 R U2 R'
y' R U R' U' L' U2 R U' R' U2 L U' R U2 R'
R U2 R' U R U R' U2 y' R' U' R U R' U R U R' U' R

ZBLL AS 2

   72 công thức AS ( Anti-Sune) 1

R U2 R2 F2 U' R2 U' R2 U F2 U R
y2 R' U2 F' R U R' U' R' F R2 U R' U R

ZBLL AS 3      72 công thức AS ( Anti-Sune) 2    

R' U' R U R2 U L U' R2 U L' U R' U2 R

ZBLL AS 4      72 công thức AS ( Anti-Sune) 3

F2 R2 u' L F2 L' u R2 F U2 F
y' R U2 R U2 R' U' R' U R F' R U2 R' U2 R' F
y2 r U' r' U2 R' F R U2 F2 U' R U' R' F'
y2 R' U2 R' U2 F' R U R U' R' F R' U2 R U2 R

ZBLL AS 5     72 công thức AS ( Anti-Sune) 4

y2 R' F U2 F' R F R' U2 R F'
y' R U R2 D R2 D' R2 U' R2 D R2 D' R
y' R U2 R2 U' R' F' R U R2 U' R' F R U' R'
y R2 U' R U' R' D' R U2 R' D R U' R' U R2

ZBLL AS 6     72 công thức AS ( Anti-Sune) 5

R' U L U' R2 z' R2 U' L U R2 U' D' z

ZBLL AS 7     72 công thức AS ( Anti-Sune) 6

y R' F R' F' R' U2 R' U2 R2 U2 R U2 F R2 F'
R B' r2 R2 U2 r' U' r U2 R' r2 B R2

ZBLL AS 8     72 công thức AS ( Anti-Sune) 7

y R U R' U L' U2 R U L U2 R' U L' U L
y2 R' U' R U' R U R' U' R' U' L U' R U R U' R' U L'
R' U R U R' U' R' D' R U2 R' D R2 U' R' U2 R
y2 R' U' R U' R U R' U' R' U2 F R U R U' R' F'

ZBLL AS 9    72 công thức AS ( Anti-Sune) 8

y R U R' U2 L' U2 R U2 L U L' R' U2 L

ZBLL AS 10    72 công thức AS ( Anti-Sune) 9

y R' U L U' R U' R' L' U L U' R U2 L'

ZBLL AS 11    72 công thức AS ( Anti-Sune) 10

y2 R2 D R' U R D' R' U R' U' R U' R'
y2 L' U R U' L2 U2 R' U R U2 L' R'

ZBLL AS 12    72 công thức AS ( Anti-Sune) 11

y R' U' R U' R' U R' D' R U R' D R2

ZBLL AS 13    72 công thức AS ( Anti-Sune) 12

R U' R' U2 R U' R2 D' R U' R' D R
y R' U' R U2 R D R' U R D' R2 U2 R
y' L U' R' U L' U R2 U R2 U R2 U2 R'

ZBLL AS 14    72 công thức AS ( Anti-Sune) 13

y R U2 R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R'
S U2 R U2 R' U2 R' F R f'
y R L' U2 L2 U L2 U L2 U R' U L'

ZBLL AS 15    72 công thức AS ( Anti-Sune) 14

y2 R U2 R' U2 L' U R U' M' x'

ZBLL AS 16    72 công thức AS ( Anti-Sune) 15

R' U' R U' R' U' L' U2 R U' R' U2 R L

ZBLL AS 17    72 công thức AS ( Anti-Sune) 16

y R U R' U R' F U' R2 U' R2 U F' U R

ZBLL AS 18       72 công thức AS ( Anti-Sune) 17

R' L U' R U L' U' R' U2 L U' R U L'

ZBLL AS 19    72 công thức AS ( Anti-Sune) 18

R U' L U2 R' U R U2 R' U2 L' U' L U' L'

ZBLL AS 20    72 công thức AS ( Anti-Sune) 19

y2 R' U' R U' R2 D' r U2 r' D R2

ZBLL AS 21    72 công thức AS ( Anti-Sune) 20

y2 R' U' R U' R2 D' R U2 R' D R2

ZBLL AS 22    72 công thức AS ( Anti-Sune) 21

y R U2 R' U' F' r U R' U' r' F R2 U' R'
y L U L' U L U2 L2 R U R' U' L U2 R U2 R'

ZBLL AS 23    72 công thức AS ( Anti-Sune) 22

y R' U' R U' R' U R U' R' U R' F' R U R U' R' F R
F R U R2 U' R U' R U R2 U R2 U' R' U F'
y R' U' R U' R' U y' R' U2 R U' R' U' R B

ZBLL AS 24    72 công thức AS ( Anti-Sune) 23

R' U' R U R' F R U R' U' R' F' R2
y L U2 L' U2 R' U L2 U' R U L' U' L'

ZBLL AS 25    72 công thức AS ( Anti-Sune) 24

y' R U2 R' U' R U R D R' U2 R D' R2

ZBLL AS 26    72 công thức AS ( Anti-Sune) 25

y2 R' U2 R' F' R U R U' R' F U2 R

ZBLL AS 27    72 công thức AS ( Anti-Sune) 26

R2 D' R U2 R' D R U R U' R' U2 R
y2 L' U' L U F R U2 R' U' x U2 L U r'

ZBLL AS 28    72 công thức AS ( Anti-Sune) 27

y R U2 R D R2 U' R U' R' U2 R2 D' R2
y2 F U R U' R' U R U' R2 F' R U2 R U2 R'

ZBLL AS 29    72 công thức AS ( Anti-Sune) 28

y2 R U R' U R2 D' R U' R' D R' U' R2 U2 R
y' F R U' R' F U R U' R' U R U' R2 F' R U F'
y' L U2 L2 U' L' D L' U' L D' L2 U L' U L
D R' U' R U' R' U R U D' R2 U R' U R U' R U' R2

ZBLL AS 30    72 công thức AS ( Anti-Sune) 29

R' U L U' R U L'
y2 L' U R U' L U R'
z D' R U R' D R U' z'
y2 R' F R F' r U R' U' M

ZBLL AS 31    72 công thức AS ( Anti-Sune) 30

y2 R U R' U R U L' U R' U L U L' U L
y R U2 R' U' R U R D R' U R D' R' U' R' U R U R'
y2 r2 U' F U' R2 F' U2 r2 U F'

ZBLL AS 32    72 công thức AS ( Anti-Sune) 31

R' U' R U' R' U' R U R' U' R' D' R U R' D R U2 R
y R U R2 F' R U R U R' U' R U' R' F R U' R'
y R2 U' R' U R2 U R' U' R D' R U' R' D

ZBLL AS 33    72 công thức AS ( Anti-Sune) 32

y2 L' U R U' L R U R U R U' R' U' R2

ZBLL AS 34    72 công thức AS ( Anti-Sune) 33

y R U2 R' U' R U2 R F2 R' U R' U' R2 F2 R2
y' R U R U' R2 D U2 R' U' R U D' R

ZBLL AS 35    72 công thức AS ( Anti-Sune) 34

y' L U D' L U' L' U2 D L2 U' L U L
y R D' U R U' R' U2 D R2 U' R U R

ZBLL AS 36    72 công thức AS ( Anti-Sune) 35

y2 R' U' R F2 R' U R2 U2 R' U R U R' F2
y2 F R U' R' U R U R2 F' R U R U R' U' R U' R'

ZBLL AS 37    72 công thức AS ( Anti-Sune) 36

L R U2 R' U' R U2 L' U' R' U' R U' R'

ZBLL AS 38    72 công thức AS ( Anti-Sune) 37

y' R U2 R2 D' R U2 R' D R2 U' R' U R U' R'
y' R' U L' U R2 U R2 U R2 U2 R' L
y L' U R' U L2 U L2 U L2 U2 L' R

ZBLL AS 39    72 công thức AS ( Anti-Sune) 38

x' M' U' R U L' U2 R' U2 R

ZBLL AS 40    72 công thức AS ( Anti-Sune) 39

y' R D R' U' R D' R2 U' R U2 R' U' R
y' R U' R' U2 L' U R U' L2 U' R' U L'
y R U2 R2 D' R U R' D R U2 R U' R'
R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U R

ZBLL AS 41    72 công thức AS ( Anti-Sune) 40

y R U R' U R' U' R' D R' U' R D' R U2 R

ZBLL AS 42    72 công thức AS ( Anti-Sune) 41

y L' U R U' L U2 R' U' L' U R U' L R'

ZBLL AS 43    72 công thức AS ( Anti-Sune) 42

y2 R2 D r' U2 r D' R2 U' R U' R'

ZBLL AS 44    72 công thức AS ( Anti-Sune) 43

R' U' R U' R' U2 L' U2 L U L' U2 R U' L

ZBLL AS 45    72 công thức AS ( Anti-Sune) 44

R U2 R' U R U L U' R' U L' U R U' R'

ZBLL AS 46    72 công thức AS ( Anti-Sune) 45

y' R' U' R U R U' R' U2 R L U' R2 U L' U2 R

ZBLL AS 47    72 công thức AS ( Anti-Sune) 46

y2 R2 D R' U2 R D' R2 U' R U' R'

ZBLL AS 48    72 công thức AS ( Anti-Sune) 47

y F R U R2 U2 R2 U R2 U R F'
R U R' F' R U2 R' U2 R' F R2 U' R'

ZBLL AS 49    72 công thức AS ( Anti-Sune) 48

R U2 L' U R' U' L U' R U' R'
R U' R' U2 R U' R' U2 R' D' R U R' D R

ZBLL AS 50    72 công thức AS ( Anti-Sune) 49

y' R U2 R2 U' R2 U' R' F U' R' U' R U F'
y' R U2 R2 U' R2 U' R' U2 R' F' R U R' U' R' F R2
y' R U' L U' R' L2 U R U' L2 U L' U R'
y' R U2 R2 U' R2 U' R' U L U2 R' U' R U2 L'

ZBLL AS 51    72 công thức AS ( Anti-Sune) 50

y2 F R U' R2 U' R U' R' U2 R2 U R' F'
R U R' F' R U2 R' U' R U' R' F R U' R'

ZBLL AS 52    72 công thức AS ( Anti-Sune) 51

y2 R' U' R U' L U' R' U L' U2 R
L' U' L U' R U' L' U R' U2 L
y' R D R' U R D' R' U2 R' U' R U2 R' U' R

ZBLL AS 53    72 công thức AS ( Anti-Sune) 52

y2 R' U' R2 U' L U2 R' U R U2 R2 L' U2 R

ZBLL AS 54    72 công thức AS ( Anti-Sune) 53

R U2 R' U' R U L' U L U2 R' U' L' U2 L

ZBLL AS 55    72 công thức AS ( Anti-Sune) 54

y R' U2 L U' R U L' R' U R U' R' U2 R

ZBLL AS 56    72 công thức AS ( Anti-Sune) 55

y' R U2 R' U' R U R' L' U R U' L U2 R'

ZBLL AS 57    72 công thức AS ( Anti-Sune) 56

y R U R' U L' U2 R U2 L U2 L' R' U2 L

ZBLL AS 58    72 công thức AS ( Anti-Sune) 57

y' F R U R' U' R U R' F R' F' R U' F'

ZBLL AS 59    72 công thức AS ( Anti-Sune) 58

y2 R U L' U R U' L U' R U' R U R' U2 R2

ZBLL AS 60    72 công thức AS ( Anti-Sune) 59

y L R U2 R' U' L' U2 R' U L U' R2 U R' U L'

ZBLL AS 61    72 công thức AS ( Anti-Sune) 60

y' F R U R' U F' U' F U' R U R' U' F'
y' R2 U' R U' R2 U R2 U' R' U R2 U R2
y2 R U' R' U R U2 R U2 R' U' R U' R2 U' R U R'
y R U R' U R' U' R U R' U' R2 U' R2 U R U' R' U R

ZBLL AS 62    72 công thức AS ( Anti-Sune) 61

y R' U' R U R U2 R' U' R U' R' U R' U R
y2 R U R' U R' U' R' U R U' R' U' R' U' R' U2 R
y R2 U R2 U R U2 R' U R U R U' R2

ZBLL AS 63    72 công thức AS ( Anti-Sune) 62

R' U' R U' R' U' R' U' R' U' R' U R U R2
y2 R U R' U R' U' R U' R' U2 R U R U' R'
y' R2 F2 R' U2 R' U' R U' R F2 R2

ZBLL AS 64    72 công thức AS ( Anti-Sune) 63

y R U R' U' R U R2 U' R2 U' R' U R U' R' U R' U R
y R2 U' R' U R U R' U2 R' U R2 U R2

ZBLL AS 65    72 công thức AS ( Anti-Sune) 64

R' U' R2 U R2 U R2 U2 R2 U2 R

ZBLL AS 66    72 công thức AS ( Anti-Sune) 65

y R U2 R' U' R U' R'

ZBLL AS 67    72 công thức AS ( Anti-Sune) 66

R U2 R2 U2 R2 U R2 U R2 U' R'

ZBLL AS 68    72 công thức AS ( Anti-Sune) 67

R' U' R U' R' U2 R

ZBLL AS 69    72 công thức AS ( Anti-Sune) 68

y R U R' U' R' U' R U R U' R' U' R' U R
y R U2 R2 U' R' U' R' U R U R2 U' R'

ZBLL AS 70    72 công thức AS ( Anti-Sune) 69

R' U' R U' R2 U' R' U' R2 U R U R2
y R' U' R U R U2 R' U' R' U R U' R U' R'
y R2 U R U R2 U' R' U' R2 U' R U' R'

ZBLL AS 71    72 công thức AS ( Anti-Sune) 70

y2 R U R' U R' U' R2 U' R2 U2 R

ZBLL AS 72    72 công thức AS ( Anti-Sune) 71

y R U' R2 U' R U' R' U2 R' U2 R' U' R U' R2
y2 R U R' U R' U' R2 U R2 U2 R S R2 S'
y' R2 D' R U2 R' D R U R' F R U R U' R' F' R
y R U2 R' U' R U' R' U' R' U R' U' R' U' R' U R U R2

2021/08/10 - 779 views
Relate posts
Write comment
No comments yet