Hướng dẫn giải F2l nâng cao bằng Keyhole F2L

Keyhole First Two Layers hay Keyhole F2L là một phương thức thường dùng để giải hai lớp đầu tiên của khối 3x3x3. Bạn có thể nghĩ về nó như một phương pháp kết hợp giữa Phương pháp Layer-By-Layer ( giải tầng lớp một ) và phương pháp F2L đầy đủ.

Phần 1
Ý tưởng chung

Về cơ bản, ý tưởng chung của phương pháp KeyHole F2L được hiểu như sau: 

- Thay vì việc giải toàn bộ 4 góc của tầng 1 sau khi giải Cross tầng 1, thì chúng ta chỉ giải 3 góc, 1 góc còn lại chưa được giải. 

- Góc cuối cùng được dùng  làm Keyhole hay “lỗ khóa” nhằm giúp cho việc giải quyết các cạnh giữa tầng 2 một cách hiệu quả hơn.

KeyHole F2L được coi là một công cụ tuyệt vời để bạn có thể giải quyết 2 tầng đầu tiên của Rubik theo cách hiệu quả hơn và giảm thời gian đáng kể. Ngoài ra phương pháp này cũng giúp cho việc học F2L trở nên đơn giản hơn, do không cần phải nhớ quá nhiều công thức như 41 công thức F2L đầy đủ.

Phần 2
Cách giải KeyHole F2L cơ bản 1

Quy trình cơ bản để giải 2 tầng đầu tiên của Rubik bằng KeyHole F2L như sau:

- Trước tiên, giải Cross dấu cộng của tầng 1. Tiếp theo, giải ba trong số bốn góc của tầng 1, còn lại một góc chưa được giải. Góc chưa được giải được gọi là Keyhole ( ổ khóa).

- Sử dụng góc cuối cùng  làm “lỗ khóa” để chèn các cạnh vào tầng hai theo cách như sau:

+ Đầu tiên đặt cạnh tầng 2 cần giải ở lớp U sao cho nó nằm phía trên viên trung tâm có màu khớp với màu hướng lên của nó.

+ Xoay D để góc chưa giải quyết nằm ngay bên dưới vị trí  mà viên cạnh đó cần phải trở về.

+ Thực hiện một trong hai công thức là R U'R' hoặc F U F' để chèn cạnh vào vị trí của nó.

- Sau khi giải quyết được ba góc và  bốn cạnh, bạn hoàn thành F2L bằng cách giải quyết góc cuối cùng.

- Cuối cùng, giải cạnh cuối cùng bằng thuật toán LBL thông thường: (U R U' R' U') (F' U' F) hoặc (U' L' U L U) (F U' F') tùy theo hướng hiện tại của cạnh.

Phần 3
Cách giải KeyHole F2L cơ bản 2

Ngoài phương pháp giải KeyHole theo quy trình trên, chúng ta có thể thay thế bằng 1 quy trình khác là:

- Giải dấu cộng ( không cần phải đúng các tâm)

- Giải 3 góc

- Giải 4 cạnh

- Giải góc thứ 4.

Khi đó chúng ta cần học thêm 3 công thức tùy theo định hướng hiện tại của góc cuối cùng:

 

(R U R' U')(R U R' U')(R U R')

 

(U' R U' R') U2 (R U' R')

 

U' (R U2' R') U (R U R')

Phần 4
Cách giải KeyHole F2L bằng Edges-First

Một cách khác để sử dụng phương pháp KeyHole đó là bắt đầu bằng việc giải ba cạnh tầng 2 trước tiên, với 1 cạnh còn lại chưa được giải. Sau đó, sử dụng cạnh chưa giải đó như KeyHole để chèn ba góc.

Các bước cơ bản như sau:

- Giải dấu cộng tầng 1

- Giải quyết 3 cạnh của lớp E

- Xoay khối Rubik sao cho cạnh chưa giải quyết nằm ở vị trí FR.

- Giải 3 góc tầng 1 bằng cách:

+ Xoay U sao cho góc cần giải đến vị trí phía trên KeyHole ở mặt U. Nếu không có góc cần giải nào có sẵn ở lớp U, thì xoay lớp D cho đến khi góc  chưa giải quyết nằm dưới KeyHole, sau đó sử dụng R U R' để hoán đổi nó lên lớp U.

+ Xoay lớp D sao cho vị trí chính xác của góc đó nằm ở dưới cạnh KeyHole.

+ Chèn góc vào vị trí của nó bằng 1 trong 3 công thức: R U R' / F' U' F / R B U2 B' R'

- Cuối cùng, tiếp tục giải cạnh và góc còn lại.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?
Cảm ơn bạn đã đánh giá! Hy vọng chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng hơn trong lần tới.
Sản phẩm đề xuất
Bài viết liên quan
×

Có 1 phản hồi

Nguyễn Đăng
Ngày 23-05-2020 - lúc 22:48

cảm ơn bạn ạ rất tốt

×