Hướng dẫn giải Rubik 3x3 theo Russo Method

Hướng dẫn giải Rubik 3x3 theo Russo Method

Russo là một phương pháp được đề xuất bởi Anthony Russo vào năm 2019. Russo tương tự như Roux, là một phương pháp xây dựng khối, nhưng không giống ở cách nó giải quyết cạnh BD, dẫn đến bước cuối cùng chỉ giải quyết 5 cạnh cuối cùng thay vì sáu cuối cùng. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm 1 số thử thách mới để giải Rubik 3x3 ngoài các phương pháp phổ biến quen thuộc, hãy thử trải nghiệm thêm phương pháp Russo để giải Rubik 3x3 thông qua bài viết dưới đây nhé !

1. Giới thiệu chung

Russo là một phương pháp được đề xuất bởi Anthony Russo vào năm 2019. Phương pháp Russo tương tự như Roux, đó là một phương pháp xây dựng khối, nhưng không giống ở cách nó giải quyết cạnh BD. Điều đó dẫn đến việc bước cuối cùng chỉ giải quyết 5 cạnh cuối cùng thay vì sáu cuối cùng.

Ưu điểm

- Giống như các phương pháp Roux và Petrus, Russo là một phương pháp xây dựng khối, có số lần di chuyển ít hơn so với phương pháp CFOP.
- Việc giải Corners of the Last Layer - CLL là các OLL & Corner Permutation - OLLCP nhanh từ CFOP.

 

Nhược điểm

- Việc Xây dựng khối có thể khó hiểu đối với người mới bắt đầu
- Nếu một phép xoay  M bị nhỡ, nó có thể dẫn đến một DNF
- Tùy thuộc vào cách tạo khối và bước cuối cùng, các phép xoay lớp  M có thể được sử dụng nhiều, điều này khiến cho các Rubik lớn và việc giải OH trở nên khó hơn.


Giới thiệu chung 0

2. Các bước giải theo Russio Method

Các bước giải theo  Russio Method 0

Bước 1: Xây dựng 2 Lớp đầu tiên mà không có cạnh chéo FD.

Bước 2: Giải các góc của Lớp cuối cùng. 

Bước 3: Giải 5 cạnh còn lại 

3a. Định hướng 5 cạnh còn lại. Bước này được thực hiện một cách trực quan.

3b. Giải 5 cạnh cuối cùng trong một thuật toán.
 

3. Bước 1: Xây dựng 2 Lớp đầu tiên mà không có cạnh chéo FD

Mục tiêu của bước này đó là giải được hai tầng đầu tiên ngoại trừ một cạnh tầng 1. Đặt cạnh này ở DF.

Bước này bạn hoàn toàn có thể giải bằng tự nghiệm hoặc các kiến thức cơ bản từ CFOP.

Trong đó, để giải Chữ thập 3/4 - thay vì tạo khối ở 2 lớp đầu tiên như Roux, hãy giải một đường chéo 3/4 trên lớp dưới cùng mà không có cạnh DF, sau đó thực hiện F2L. Điều này có thể làm tăng TPS và khả năng look ahead hơn.

4. Bước 2: Định hướng và định vị các góc của Lớp cuối cùng

Mục tiêu của bước 3 đó là định hướng và giải các góc của lớp cuối tầng 3.

Việc giải Corners of the Last Layer - CLL là các OLL & Corner Permutation - OLLCP nhanh từ CFOP.

 

5. Bước 3a) Định hướng 5 cạnh còn lại - EO

Bước đầu tiên của bước 3 là EO. Đây bước bạn cần phải định hướng 5 cạnh cuối cùng để đưa tổng số của thuật toán giải 5E từ 239 xuống còn 25. 
Một cạnh được định hướng là cạnh mà màu của mặt trên/ dưới hướng lên trên hoặc hướng xuống dưới. 

 

Cạnh DF  đã được định hướng

Tất cả 4 cạnh còn lại chưa được định hướng

M’ U (hoặc U’) M U2 M’ U2 M

 

2 cạnh kề nhau chưa được định hướng
Đặt ở UB và UL: M’ U M U2 M’ U M

 

2 cạnh đối diện chưa định hướng
Đặt ở UB và UF: M’ U M U’ M ’U’ M


DF chưa được định hướng

Một cạnh mặt U chưa được định hướng 
Di chuyển đến UB: M ’U M U M’ U M

 

3 cạnh của mặt U chưa được định hướng
Di chuyển đến tất cả trừ UF, UL và UR: M ’U M
 

6. Bước 3b) Hoán vị 5 cạnh còn lại. - PE

Đây là bước cuối cùng của phương pháp Russo. Mục tiêu của bước này là  hoán vị 5 cạnh cuối cùng để hoàn thành việc giải Rubik.
Bước này được chia thành các tập hợp con dựa trên số lượng các mảnh đã được giải quyết.

 

Cạnh DF đã được giải quyết

Không có cạnh nào khác được giải quyết

Hoán đổi giữa UF và UR ; UB và UL: M2 U M2 U M ’U2 M2 U2 M’
Hoán đổi giữa UF và UB; , UL và UR: M2 U M2 U2 M2 U M2

Một cạnh khác đã được giải quyết (chuyển sang UB)
Hoán đổi UR> UF> UL: M2 U ’M U2 M’ U’ M2
Hoán đổi  UL> UF> UR: M2 U M U2 M’ U M2

 

DF cạnh chưa được giải quyết

Đã giải quyết được 1 cạnh U (chuyển đến UB):

Hoán đổi giữa UF và DF; UR và UL: M U M2 U2 M2 U M’
Hoán đổi giữa UF và UR, UL và DF: U' M U2 M' U M' U2 M' U' M2
Hoán đổi giữa UF và UL, UR và DF: U M U2 M' U' M' U2 M' U M2

2 cạnh U liền kề được giải quyết (UB UL):

Hoán đổi UF> UR> DF: M U2 M U M' U2 M'
Hoán đổi  DF> UR> UF: U M U2 M U' M' U2 M'

Đã giải quyết được 2 cạnh U đối diện (UL UR)

DF> UF> UB: U2 M’ U2 M
DF> UB> UF: M’ U2 M

Không có cạnh nào được giải quyết (di chuyển mảnh có màu D sang UB):

UB> DF> UR> UF> UL: U2 M U2 M' U' M2 U' M2
UB> DF> UL> UF> UR: U2 M U2 M' U M2 U M2
UB> DF> UF> UR> UL: U2 M' U2 M' U' M' U2 M U' M2
UB> DF> UF> UL> UR: U2 M’ U2 M’ U M’ U2 M U M2

2021/10/30 - 2k lượt xem
29 lượt thích, 10 lượt không thích
Chia sẻ bài viết
Bài viết liên quan
Sản phẩm liên quan
Viết bình luận
Có 11 bình luận
Cấp 1
Thiếu Trường hợp này: UB-DF-UR-UL-UF
Cấp 1
Hình như còn thiếu công thức á ad
Cấp 1
Để mình kiểm tra nhe bạn. Cảm ơn bạn.
Cấp 1
2 năm
Hình như có vài công thức bị sai á ad
Cấp 1
Để mình kiểm tra nha. Công thức mình tổng hợp, cũng chưa check lại
Cấp 1
2 năm
Cảm ơn ad đã tìm hiểu👍👍👍
Cấp 1
Cho mình hỏi là M là lên hay xuống ạ
Cấp 1
M là xoay lớp giữa R và L đi xuống nhé