Hướng dẫn sử dụng mã màu, kiểu chữ trong Minecraft

Trong Minecraft, có một số mã màu và mã định dạng mà bạn có thể sử dụng trong việc chat và nhập lệnh, giúp cho việc chơi trò chơi trở nên thú vị và màu sắc hơn. Trong đó, mã màu có thể được sử dụng để thay đổi màu văn bản trong trò chơi, gán màu cho đội và tùy chỉnh màu của áo giáp da. Còn mã định dạng có thể được sử dụng để sửa đổi sự xuất hiện của văn bản trong trò chơi như in đậm hoặc in nghiêng. Cùng Thủ thuật chơi tìm hiểu cách các mã này và cách sử dụng chúng trong trò chơi nhé!

Phần 1
Các mã màu Minecraft

Danh sách các Mã màu trong Minecraft như sau:

Color
(Minecraft Name)
Chat Code MOTD Code Decimal
Dark Red
(dark_red)
§4 \u00A74 11141120
Red
(red)
§c \u00A7c 16733525
Gold
(gold)
§6 \u00A76 16755200
Yellow
(yellow)
§e \u00A7e 16777045
Dark Green
(dark_green)
§2 \u00A72 43520
Green
(green)
§a \u00A7a 5635925
Aqua
(aqua)
§b \u00A7b 5636095
Dark Aqua
(dark_aqua)
§3 \u00A73 43690
Dark Blue
(dark_blue)
§1 \u00A71 170
Blue
(blue)
§9 \u00A79 5592575
Light Purple
(light_purple)
§d \u00A7d 16733695
Dark Purple
(dark_purple)
§5 \u00A75 11141290
White
(white)
§f \u00A7f 16777215
Gray
(gray)
§7 \u00A77 11184810
Dark Gray
(dark_gray)
§8 \u00A78 5592405
Black
(black)
§0 \u00A70 0

 

Trong đó:

Cột Color: tên của màu và phần trong dấu () là tên nội bộ của màu trong trò chơi Minecraft.

Cột Chat code: code dùng để sử dụng màu đó trong chat ở Minecraft.

Cột  MOTD Code: code dùng để sử dụng trong Message Of The Day trong Minecraft.

Cột Decimal: giá trị thập phân của màu trong Minecraft.

Cột Hexdecimal: giá trị hệ thập lục phân của màu trong Minecraft

Phần 2
Các mã định dạng

Danh sách các Mã định dạng trong Minecraft như sau:

Tên Mô tả Chat Code MOTD Code
Obfuscated Chữ mã hóa §k \u00A7k
Bold In đậm §l \u00A7l
Strikethrough Gạch ngang §m \u00A7m
Underline Gạch chân §n \u00A7n
Italic In nghiêng §o \u00A7o
Default color Quay về màu mặc định §r \u00A7r

Phần 3
Cách sử dụng mã màu, định dạng

Tên nhân vật

Mở khu vực chat trong Minecraft ( chú ý phiên bản của bạn Minecraft mà bạn chơi hiện tại cần hỗ trợ mở Cheat Code)

Tiến hành nhập vào ô chat như sau:

- Đổi tên có màu: /nick <mã màu><tên mình muốn>.

VD: /nick &dBaby  -> Baby

- Đổi tên có kiểu: /nick <mã kiểu><tên mình muốn>.

VD: /nick &lBaby ->Baby

- Đổi tên có màu và kiểu kết hợp: /nick <mã màu><mã kiểu><tên mình muốn>.

VD: /nick &6&lBaby -> Baby

- Nhiều màu: /nick &d&lB&5&la&a&lb&e&ly ->Baby

 

Cách chat

Mở khu vực chat trong Minecraft ( chú ý phiên bản của bạn Minecraft mà bạn chơi hiện tại cần hỗ trợ mở Cheat Code)

Tiến hành nhập vào ô chat như sau:

- Chat có màu: [Enter] <mã màu><nội dung> [Enter].

VD: [Enter]&dai mua trứng không?[Enter] -> ai mua trứng không?

- Chat có kiểu: [Enter] <mã kiểu><nội dung> [Enter].

VD: [Enter]&oai mua trứng không?[Enter] -> ai mua trứng không?

- Chat có màu và kiểu: [Enter] <mã màu><mã kiểu><nội dung> [Enter].

VD: [Enter]&2&oai mua trứng không?[Enter] -> ai mua trứng không?

- Kết hợp: [Enter]&2&oai &6&lmua &b&ltrứng &5&lkhông?[Enter] -> ai mua trứng không?

 

Chú ý: [Enter] là phím cài đặt cho chức năng chat. Nó sẽ là phím [T] theo mặc định hoặc phím mà các bạn đã cài nhé!

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?
Cảm ơn bạn đã đánh giá! Hy vọng chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng hơn trong lần tới.
Bài viết liên quan
×

Có 2 phản hồi

Lam Nguyen Huynh Câu hỏi
Ngày 13-07-2021 - lúc 18:27

có màu nâu không?

×

Thủ thuật chơi Channel
Ngày 13-07-2021 - lúc 22:31

Hiện tại chỉ có các màu trên bạn nhe.

54
Thích
2
Bình luận
Cộng đồng
Shop
Chia sẻ