Parity hay còn gọi là Lỗi Chẵn lẻ, là một trong số những trường hợp mà những người chơi Rubik thường xuyên gặp phải. Khi xảy ra Lỗi này, bạn cần phải sử dụng thêm các công thức đặc biệt để có thể hoàn thành 100% khối Rubik. Nó làm tăng thời gian giải Rubik lên nhiều lần so với phương pháp thông thường và gây khó chịu cực kì với người chơi Rubik. Bài viết hôm nay, Thủ thuật chơi sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về Lỗi Chẳn lẽ - nguyên nhân nó xảy ra và cách giải quyết nó.

Phần 1
Vì sao xảy ra Lỗi Chẵn lẻ ( Parity) ?

Lỗi chẳn lẻ xảy ra do việc áp dụng cách giải Rút gọn trong việc giải các Rubik NXN ( biến các Rubik lớn hơn về dạng Rubik 3x3 rồi dùng cách giải Rubik 3x3 để giải tiếp) trong khi đó, có các Rubik chẵn như 4x4, 6x6… lại có kết cấu khác Rubik 3x3.

Ở đây, ở mỗi trường hợp, Thủ thuật chơi đưa ra cho bạn một vài công thức khác nhau. Mỗi công thức đều có những ưu điểm, nhược điểm, phù hợp với từng người chơi. Bạn hãy lựa chọn cho mình những cách xoay sao cho hợp lí nhất.

Xem thêm: Hướng dẫn giải Rubik 4x4 

Lưu ý, bài viết đã mặc định bạn đã có kiến thức cơ bản về các kí hiệu xoay Rubik 4x4. Bạn có thể tham khảo Các kí hiệu xoay Rubik.

Đặc biệt, đối với Rubik Rubik 4x4, thêm w được hiểu là quay 2 lớp ngoài cùng và bên cạnh cùng lúc. Ví dụ: Fw2 tức xoay lớp F và lớp bên cạnh 1 góc 180 độ.

Phần 2
Lỗi lật cạnh

Lật cạnh là một trong số những lỗi thường xuyên gặp phải khi giải Rubik 4x4. Dưới đây là một số công thức giải quyết các trường hợp lật cạnh nhau sau:

Một cạnh bị lật

r' U' u r U' r U r u' r' u r U r U' r Uw' r' U2

r' Uw' r U' r U r u r' u' r U r U' r u U' r' U2

r' U2 r' U' r U r U r' D' f2 r f2 r' D U2 r' U r U r U r

Ba cạnh bị lật ở mặt cuối

u2 f' U f2 Lw2 U2 f U2 B2 Lw2 f2 U f u2 Lw2 B2 Lw2

R2 b' U' (L2 f2)2 U b U f' U2 (f M2)2 U R2

R2 D' l D2 r' B2 r' D2 l2 D2 F2 r' B2 r F2 r2 D' R2

Ba cạnh bị lật ở lớp M

r B2 l' D2 l' B2 r2 B2 U2 l' D2 l U2 l2 B2

l' B2 r D2 r B2 l2 B2 U2 r D2 r' U2 r2 B2

B2 l2 U2 l' D2 l U2 B2 r2 B2 l D2 l B2 r'

Phần 3
Hoán vị 2 cạnh đối diện

Hai cạnh đối diện, định hướng đúng

Rw2 (U2 r U2 S2)2 Rw2

r2 U2 B2 l r U2 M' U2 r2 B2 U2

r2 U2 r2 Uw2 r2 u2

Hai cạnh đối diện, đều bị lật

F2 l E F2 E' l' r' E F2 E' r F2

F2 r' E' F2 E l r E' F2 E l' F2

F2 r' E F2 E' l r E F2 E' l' F2

Hai cạnh đối diện, bị lật 1 cạnh

r B2 r' U2 r U2 r' F2 Rw D2 l D2 Rw' (S2) z2

l' B2 l U2 l' U2 l F2 Lw' D2 r' D2 Lw (S2) z2

l' B2 l U2 l' U2 l F2 Rw' B2 r' B2 Rw (S2) z2

Phần 4
Hoán vị 2 cạnh liền kề

Hai cạnh liền kề, định hướng đúng

(R2 D' x) r2 U2 r2 Uw2 r2 u2 (x' D R2)

(R2 D' x Uw2 Rw2 U2) r2 (U2 Rw2 Uw2 x' D R2)

(F U' F') r2 U2 r2 Uw2 r2 u2 (F U F')

(R B') r' S' U2 S l r S' U2 S l' (B R')

Hai cạnh liền kề, bị lật 2 cạnh

(R B) r2 U2 r2 Uw2 r2 u2 (B' R')

(R B Rw2 F2 U2) r2 (U2 F2 Rw2 B' R')

(3Lw U Rw2 U2 F2) r2 (F2 U2 Rw2 U' 3Lw')

Hai cạnh liền kề, bị lật 1 cạnh

(y' r2 F Rw' F') r2 U2 (r' U2)3 (F Rw F' r2 y)

(y Rw' z' L' U r F) r2 U2 (r' U2)3 (F' r' U' L z Rw y')

Dw2 D F2 U l' F2 l F2 U l D' U2 r' D F2 D' r Dw2

Phần 5
Hoán vị 4 cạnh hình chữ O

Hoán vị Oa

r2 Uw2 b2 U' b2 r2 U b2 r2 Uw2 r2

f2 Uw2 r2 U' r2 f2 U r2 f2 Uw2 f2

y2 M2 U' M2 u Uw f2 M2 Dw2 b2 U2 b2

Hoán bị Ob

r2 Uw2 r2 b2 U' r2 b2 U b2 Uw2 r2

f2 Uw2 f2 r2 U' f2 r2 U r2 Uw2 f2

b2 U2 b2 Dw2 M2 f2 Uw' u' M2 U M2 y2

Hoán vị Oc

F2 M F2 U' l2 U2 r2 Uw2 r2 U' Uw2 B2 M B2

y' U2 Rw2 U2 r2 Uw2 r2 y Uw2 M U' M2 U' F2 U2 M

R2 S' (u2 r2 Uw2 r2 U2) Rw2 U' S2 U L2 S' L2

Hoán vị Od

B2 M' B2 Uw2 U r2 Uw2 r2 U2 l2 U F2 M' F2

M' U2 F2 U M2 U M' Uw2 y' r2 Uw2 r2 U2 Rw2 U2 y

L2 S' L2 U S2 U' Rw2 (U2 r2 Uw2 r2 u2) S' R2

Phần 6
Hoán vị 4 cạnh hình số 8

Bốn cạnh đúng định hướng

M2 U M' U2 M U l2 U2 r2 Uw2 r2 Uw2 U2

u2 S2 Uw' u' b2 R2 b2 Rw2 f2 r2 U S2

F2 D' f2 d2 b2 D' B2 Dw2 3Uw' M2 3Uw F2 Uw2

Bốn cạnh bị lật

y' M2 U' D2 r2 S2 l S2 r2 E2 r' U' M2 y'

M2 U' r U D L2 U D S2 r S2 D' U' L2 D' M2

y M2 U r' U' D' L2 U' D' S2 r' S2 D U L2 D M2 y'

Phần 7
Hoán vị hai góc

Hai góc liền kề

F2 R2 B' D' B R2 F' U Fw2 F L2 f2 Lw2 f2 l2 U'

L' U Lw2 L B2 l2 Bw2 l2 b2 U' L2 F2 R' D' R F2

y' B2 L U L' B2 R D' r2 F2 r2 Fw2 r2 f2 R D R2 y

Hai góc đối diện / đường chéo

Rw2 f2 U2 Fw2 D Rw2 U2 Fw2 U' Fw2 L2 U2 B2 Lw2 U

Rw2 f2 U2 Bw2 D' Rw2 U2 Bw2 U Fw2 R2 D2 B2 Lw2 U

Rw2 f2 D2 Fw2 U' Rw2 U2 Bw2 U Bw2 R2 U2 F2 Rw2 U'

Hoán đổi hình chữ X

y Rw U' Lw Uw2 Rw' U Rw Uw2 x Rw2 U y'

Fw' U' Rw Fw Rw' U' Rw Fw' Rw' U2 Fw U'

Rw U Rw' U' Rw' F Rw2 U' Rw' U' Rw U Rw' F'

Phần 8
Hoán đổi 2 góc và 1 vòng 3 cạnh

Hoán đổi chữ Da

z2 F2 R2 Dw2 F2 U' R2 Uw2 U R2 U F2 Uw2 U M2 F2 U'

F2 U Rw2 U' B2 U' F2 U B2 U' r2 F2 U2 Rw2 U' F2 U'

y2 U' R2 b2 l2 Fw2 l2 F2 r2 L D L' B2 L D' L' F2 R2

Hoán đổi chữ Db

U F2 M2 Uw2 U' F2 U' R2 Uw2 U' R2 U F2 Dw2 R2 F2 z2

U F2 U Rw2 U2 F2 r2 U B2 U' F2 U B2 U Rw2 U' F2

R2 F2 L D L' B2 L D' L' r2 F2 l2 Fw2 l2 b2 R2 U y2

Hoán đổi chữ Ka

U R U' L U2 R' U L l2 F2 Lw2 Fw2 l2 Fw2

Dw2 R2 D B2 Dw2 D' B2 D' R2 Dw2 D' B2 L2 U' L2

u2 r2 Uw2 r2 U2 Rw2 D R D' R F2 L' U L F2

Hoán đổi chữ Kb

Fw2 l2 Fw2 Lw2 F2 l2 L' U' R U2 L' U R' U'

L2 U L2 B2 Dw2 D R2 D B2 Dw2 D B2 D' R2 Dw2

F2 L' U' L F2 R' D R' D' Rw2 U2 r2 Uw2 r2 u2

Hoán đổi Pa

U' z' U2 B2 Lw2 U2 L' B2 Lw2' L B2 L U2 Lw2' L U2 z

y U L2 3Uw' L2 U L2 y u2 l2 Uw2 l2 U2 Lw2 3Uw L2 U' L2 y2

R2 U R2 U' R2 F2 U' (Fw2 r2)2 F2 r2 D R2 D'

Hoán đổi Pb

z' U2 Lw2 L' U2 L' B2 Lw2' L' B2 L U2 Lw2' B2 U2 z U

y2 L2 U L2 3Uw' Lw2 U2 l2 Uw2 l2 u2 y' L2 U' L2 3Uw L2 U' y'

R2 D' r2 F2 (r2 Fw2)2 U F2 R2 U R2 U' R2 D

Hoán đổi Pc

z' U2 Lw2' L U2 L F2 Lw2' L F2 L' U2 Lw2 F2 U2 z U'

R2' U' R2 3Uw Rw2 U2 r2 Uw2 r2 u2 y R2 U R2' 3Uw' R2 U y'

R2 D r2 B2 (r2 Bw2)2 U' B2 R2 U' R2 U R2 D'

Hoán đổi Pd

U z' U2 F2 Lw2' U2 L F2 Lw2 L' F2 L' U2 Lw2 L' U2 z

y U' R2 3Uw R2 U' R2 y' u2 r2 Uw2 r2 U2 Rw2 3Uw' R2 U R2

R2 U' R2 U R2 B2 U (Bw2 r2)2 B2 r2 D' R2 D

Hoán đổi Qa

y' z U2 R' U2 Rw2 B2 R U2 Rw2 R' U2 R2 B2 Rw2 R U2 z' y U

B2 L2 U2 L2 d2 D' R2 U2 F2 d2 D B2 U2 R2 U L2 R2 u2

B2 d2 L2 U2 L2 D' R2 U2 F2 d2 D B2 U2 R2 U L2 R2 u2

Hoán đổi Qb

y' z U2 R U2 Rw2 F2 R' U2 Rw2 R U2 R2 F2 Rw2 R' U2 z' y U

u2 F2 B2 U B2 U2 R2 D d2 L2 U2 B2 D' d2 F2 U2 F2 R2

u2 F2 B2 U B2 U2 R2 D d2 L2 U2 B2 D' F2 U2 F2 d2 R2

Phần 9
Hoán đổi 2 góc và 2 vòng 2 cạnh

Hoán đổi Ca

y' Rw2 F2 U2 r2 U' B2 U' F2 U B2 U' Rw2 U y

Lw2 U F2 U' B2 U F2 U l2 U2 B2 Lw2 U'

U Lw2 B2 U2 l2 U' F2 U' B2 U F2 U' Lw2

Hoán đổi Cb

y Rw2 B2 U2 r2 U F2 U B2 U' F2 U Rw2 U' y'

Lw2 U' B2 U F2 U' B2 U' l2 U2 F2 Lw2 U

U' Lw2 F2 U2 l2 U B2 U F2 U' B2 U Lw2

Hoán đổi chữ I

L2 Uw2 L2 U' L2 D' B2 R2 d2 U' R2 D B2 u2 U

L2 Uw2 L2 U L2 3Uw L2 F2 U z l2 F2 L' U2 Lw2 z' U y

R2 D' F2 D R2 B2 D L2 D' Bw2 U2 b2 Uw2 b2 Uw2 U

Hoán đổi Theta (θ) 

R2 U B2 Uw2 R2 U' B2 Uw2 U B2 U2 R2 Uw2 U' R2 U'

z F2 Rw2 R' F2 R2 U2 Rw2 R U2 R' F2 Rw2 U2 R F2 z' U

u2 D F2 U R2 U2 u2 F2 D' F2 U L2 D2 B2 U' u2 R2 y2

Hoán đổi Xi (Ξ) 

Uw d B2 D M2 U L2 B2 U B2 Uw2 R2 D F2 Uw2 3Lw2 y'

R2 Uw2 U' M2 U R2 F2 Uw2 U' F2 U2 3Rw2 Uw2 U' F2 U2 R2 U

Uw2 Lw2 U' B' U B U2 F U' F' U F' L2 F Lw2 U2 Lw2 Uw2 U'

Phần 10
Hoán vị 2 viên cạnh

Hai viên cạnh đối diện nhau

r U2 r U2 F2 r F2 l' U2 l U2 r2

r U2 l F2 D2 r D2 l' F2 r U2 r2

r' U2 l' B2 D2 r' D2 l B2 r' U2 r2

Hai viên cạnh chéo nhau

Uw Lw' Uw' l' Uw Lw Fw' Lw2 Uw' l' Uw Lw' L' Fw Uw'

Lw' U2 l U2 l U2 r' U2 l U2 l' U2 M' U2 l2 U2 Lw

F (l' F' U2 F)4 l' F

Hai viên cạnh nằm trên hai cạnh, gần nhau

l2' U Lw U2 r' U2 Rw' U2 x U' r' U x' U2 x U' M' l'

x' l2 F U2 l U2 r' U2 r U2 F2 r F2 l' F' l2 x

r U2 r U2 F' L F' r F L' F l' U2 l U2 r2

Hai viên cạnh  nằm trên hai cạnh, xa nhau

l2' U' Lw U2 r' U2 Rw' U2 x U r' U' x' U2 x U M' l'

(x Rw2 F') U2 l U2 r' U2 r U2 F2 r F2 l' (F Rw2 x')

f' R' r u Rw' Dw' Rw u2 Fw u Fw' u Rw' Dw R2 f

Hai viên cạnh  nằm trên hai cạnh khác

Rw2 Uw' Bw r' Bw' Uw Bw Rw' Uw' r' Uw Rw r Bw' Rw2

(y' Fw2) l Uw' Bw Uw l' Uw' l' Bw' l Bw l Bw' Uw (Fw2 y)

x l' U L U l' U' L' U' F2 l' F2 r U2 r' U2 l2 x'

Phần 11
Hoán vị 2 cặp viên cạnh cùng lúc

Ở 2 cạnh đối diện, hình bàn cờ

Rw2 U2 r E2 r' E2 r U2 Rw2

Lw2 U2 l E2 l' E2 l U2 Lw2

(f2 u' r2 Uw2 S') r (S Uw2 r2 u f2)

Ở 2 cạnh đối diện, hình đồng hồ cát

r2 U2 r B2 r B2 E2 l' B2 l B2 D2 l' y2

r U2 r U2 F2 r F2 l' U2 M r' Uw2 r2 u2

r U2 r U2 M' U2 r U2 r' U2 M r' Uw2 r2 u2

Ở hai cạnh kề nhau, hình bàn cờ

F2 Uw' F2 Rw2 Uw2 R2 z' S u F' B' Uw2 Rw2 Uw' F2

(F U' F' Rw2 U2) r' E2 r E2 r' (U2 Rw2 F U F')

(R2 Uw' u' r' f2 Rw2 E) f (E' Rw2 f2 r u Uw R2)

Hình đồng hồ cát

(R B) Rw2 U2 r' E2 r E2 r' U2 Rw2 (B' R')

(R Fw f r u2 Rw2 S) u' (S' Rw2 u2 r' Fw' f' R')

(R Fw f r' u2 Rw2 S) u' (S' Rw2 u2 r Fw' f' R')

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?
Cảm ơn bạn đã đánh giá! Hy vọng chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng hơn trong lần tới.
Sản phẩm đề xuất
Rubik QiYi QiYuan 4x4 Sticker
Chưa có đánh giá
50.900 đ
Bài viết liên quan
×

Có 6 phản hồi

Vn Minecraft
Ngày 30-05-2020 - lúc 15:34

S nghĩa là j vậy ?

×

Vn Minecraft
Ngày 30-05-2020 - lúc 15:34

S nghĩa là j vậy ?

×

Thủ thuật chơi Channel
Ngày 30-05-2020 - lúc 17:34

Hi bạn. S: Là lớp nằm giữa mặt trước - F và mặt sau B . Đối với Rubik 4x4, là 2 lớp, đối với Rubik 3x3 là 1 lớp.

Nguyễn Minh Câu hỏi
Ngày 23-02-2020 - lúc 18:30

y’ là gì vậy ad

×

Thủ thuật chơi Channel
Ngày 23-02-2020 - lúc 21:59

Hi bạn. y - xoay toàn bộ khối lập phương trên U ( xoay U và 2 lớp kế theo E và D). Vì vậy y' là xoay toàn bộ khối lập phương trên mặt U ngược chiều kim đồng hồ. Bạn xem hình ảnh chi tiết hơn tại: https://thuthuatchoi.com/tong-hop-cac-ki-hieu-can-nho-khi-choi-rubik.html

Nguyễn Minh Câu hỏi
Ngày 11-02-2020 - lúc 18:29

Và cái này nữa Rw2 f2 U2 Fw2 D Rw2 U2 Fw2 U' Fw2 L2 U2 B2 Lw2 U

×

Thủ thuật chơi Channel
Ngày 23-02-2020 - lúc 22:00

Hi bạn Minh, vì có rất nhiều trường hợp nên mình ko thể hình ảnh hóa hết được. Mình sẽ cố gắng để bổ sung trong thời gian tới. Bạn tham khảo hình ảnh chi tiết các kí hiệu Rubik tại: https://thuthuatchoi.com/tong-hop-cac-ki-hieu-can-nho-khi-choi-rubik.html

Nguyễn Minh Câu hỏi
Ngày 11-02-2020 - lúc 18:29

Bạn có thể chuyển công thức này thành hình đc ko F2 R2 B' D' B R2 F' U Fw2 F L2 f2 Lw2 f2 l2 U'

×